Doordat Amigo Plant (deels) verkast naar het Altongebied, komt er ruimte vrij voor woningen.
Doordat Amigo Plant (deels) verkast naar het Altongebied, komt er ruimte vrij voor woningen. (Foto: Aangeleverd)

Wonen op glastuinbouwlocatie in Waarderhout

HEERHUGOWAARD - De gemeente wil haar medewerking geven aan een woningbouwplan in de Waarderhout. Een voorontwerp bestemmingsplan van dit plan ligt nu ter inzage.
De woningen moeten komen op de glastuinbouwlocatie van Amigo Plant aan de Jan Glijnisweg in 't Kruis. Die kassen staan in de Waarderhout.

Amigo Plant wil verhuizen naar het glastuinbouwgebied Alton. Om dit te kunnen realiseren heeft Amigo Plant een plan bij de gemeente ingediend voor woningbouw in een bosrijke omgeving op deze locatie. Door de gemeente zijn kwaliteitseisen gesteld aan de ontwikkeling van deze locatie voor aan te leggen bos. Het plan moet aansluiten bij natuur inclusief bouwen, ambities als 'verduurzaming', 'klimaat robuust ontwikkelen', versterken ecologische en natuurwaarden, 'behouden en bevorderen van biodiversiteit' in het gebied.

De gemeente is positief over de plannen. De bedrijvigheid van Amigo Plant op de huidige locatie Jan Glijnisweg in 't Kruis zorgt voor veel vrachtwagenverkeer. Dat levert de nodige verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties op. Een gedeelde verplaatsing van huidige bedrijf naar het Altongebied lost dit op. 'Woningbouw op de plek in de Waarderhout biedt een kans om woningbouw te combineren met uitbreiding van het bos en op die manier een unieke woonplek in Heerhugowaard te creëren', aldus de gemeente.

In juli zijn de omwonenden gehoord over de plannen. De meeste omwonenden zien de sloop van de kassen als positieve ontwikkeling waardoor ook minder vrachtverkeer over de Jan Glijnisweg gaat. Maar er waren ook vragen: Hoeveel (ander) verkeer brengt dit met zich mee? Hoe lang duurt de bouw? Zijn er niet al genoeg woningen in Heerhugowaard? Hoe is de verhouding met de naastgelegen bedrijven?

Het is nog niet bekend hoeveel en wat voor type woningen er op de locatie worden gebouwd. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 31 december ter inzage.

Meer berichten