Wat komt er straks op de bordjes te staan?
Wat komt er straks op de bordjes te staan? ((Foto: Gemeente Heerhugowaard))

Inwoners kunnen kiezen uit zes namen

LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - Op 30 oktober hebben beide raden na een fusieraad een besluit genomen over het naamgevingsproces voor de naam van de nieuwe gemeente. Het besluit was om de inwoners de naam te laten kiezen.

Inmiddels is de eerste peiling onder de inwoners afgerond en heeft de commissie zes namen vastgesteld. De namencommissie - Leontien Kompier, Bert Blase, Jasper Nieuwenhuizen, John Does, Stefan Brau en Hans de Graaf - waren eensgezind in de totstandkoming van deze zes namen. De namen zijn: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard, Langedijk.

Bij deze keuze is gebruik gemaakt van een aantal criteria:

De naam is publieksfavoriet

De naam heeft een historische waarde

De naam kent een aardrijkskundige verwijzing/het is een bekende naam

De naam is aantrekkelijk in economische zin

De naam mag niet te lang zijn

Vier van de zes namen zijn gekozen omdat het de vier populairste namen zijn onder alle 3000 inzendingen. Daar heeft de commissie nog twee namen uit de 3000 inzendingen aan toegevoegd. Deze namen werden het meest genoemd door de zes leden; aantrekkelijk, niet te lang en ook van historische waarde.

Wanneer stemmen?

Inwoners kunnen hun mening geven over de zes namen:

Vanaf zaterdag 21 december via een online formulier.

Vanaf dinsdagmiddag 24 december ook met een stemkaart op de volgende locaties:
- Langedijk: de Binding, De Anbouw, De Geist, Het Behouden Huis en café de Bonte Koe.
- Heerhugowaard: gemeentehuis, wijkcentrum De Horst, buurthuis De Ezel, buurthuis de Hoeksteen, buurthuis de Deel, wijkcentrum De Zon, dorpshuis De Noord en buurthuis De Link.

Stemmen kan tot donderdag 16 januari 2020.

Hoe stemmen?

Van iedere naam moet aangegeven worden hoe men staat tegenover de nieuwe naam: positief, negatief, neutraal. De naam die de minst negatieve gevoelens oproept wordt de nieuwe naam. Die wordt in maart 2020 bekend gemaakt.

Wie mag stemmen?

Er is geen leeftijd aan verbonden. In de kinderkrant is de vraag voor een goede naam al aan de kinderen gesteld. Daar kwam Langewaard naar voren en ook Dijkerwaard. Dus naar de keuze van de kinderen is ook gekeken.

Meer berichten