(Foto: Pixabay)

Verhalen van Toen voor Mensen van Nu

REGIO - Was de discipel Judas, de verrader van Jezus, een schurk of een held. Die vraag komt woensdag 29 januari aan de orde in de serie 'Verhalen van toen voor mensen van nu'. Plaats van handeling is 't Abbehuisje in Abbekerk, naast het Witte Kerkje aan de Dorpsstraat. De aanvang is om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop); de sluiting is om 21.30 uur. De toegang is gratis.

Judas is de Bijbelse geschiedenis ingegaan als corrupt, een verrader, een dief. Maar is dat wel juist? In 1983 werd in Egypte bij een opgraving het evangelie van Judas gevonden. Ruim vijftien eeuwen geleden werd het verstopt, omdat het tot de 'verboden boeken' behoorde. In dat evangelie is Judas de held. Hij is de enige discipel die zijn leermeester begreep. Een deel uit het incomplete evangelie van Judas wordt in Abbekerk gelezen en besproken. Dit seizoen zijn in 'Verhalen van toen…' de zogenaamde apocriefe geschriften het onderwerp. Dat zijn geschriften die in de vierde eeuw na Christus buiten de Bijbel zijn gehouden. Het evangelie van Judas is zo'n geschrift.

In de serie 'Verhalen …' staan actuele ontwikkelingen rond de Bijbel centraal. Zij is een initiatief van de protestantse gemeente Midden-West-Friesland. Contactpersoon is Anne de Bruin, bel 0229-582415.

Meer berichten