Stad van de Zon
Stad van de Zon (Foto: Archief)

Inwoners kunnen meedenken over zonneparken en windmolens

HEERHUGOWAARD - In het gemeentehuis wordt donderdag 30 januari een bijeenkomst gehouden waarbij inwoners kunnen meedenken over de vraag waar in Heerhugowaard plekken zijn voor het opwekken van duurzame energie met behulp van zonneparken en windmolens. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De toegang is vrij.

Nederland moet voor zijn energievoorziening af van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas en olie. Zonne- en windenergie zijn voorlopig het enig haalbare alternatief. Kleinschalige opwekking met zonnepanelen op daken en hier en daar een windmolen zijn niet voldoende om de klimaatdoelen uit het Nationale Klimaatakkoord te halen: in 2030 49 procent minder broeikasgassen dan in 1990. Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord gaat Heerhugowaard kijken waar zonneparken en windmolens kunnen worden gebouwd. Er zijn nog geen concrete plekken aangewezen, maar wel is afgesproken dat gemeenten die opgave niet bij de buren over de schutting gooien. Serieus kijken binnen de eigen gemeentegrenzen dus. Bij de bijeenkomst van 30 januari zijn allerlei deskundigen aanwezig.

Meer berichten