In de Stad van de Zon wordt al energie teruggewonnen.
In de Stad van de Zon wordt al energie teruggewonnen. (Foto: Archief)

Regio Alkmaar buigt zich over duurzame energie

HEERHUGOWAARD - Inwoners, ondernemers en belangenverenigingen bogen zich de afgelopen weken bogen in alle zeven gemeenten van de regio Alkmaar over zogeheten energiescenario's: kaarten waarop is weergegeven waar en in welke vorm grootschalige opwekking van duurzame energie met zon en wind mogelijk is. De opbrengst van de bijeenkomsten in de gemeenten wordt regionaal verzameld en samengevoegd. Na de zomer wordt de volgende stap in het proces genomen.

De deelnemers aan de bijeenkomsten kregen zowel voor zonne- als windenergie suggesties aangereikt: als u kiest voor zonnepanelen (minstens zestig in een cluster) waar wilt u die dan het liefst? Langs een spoorlijn, op daken van bedrijven, op parkeerplaatsen als laadpunt, op het water. Ook konden de deelnemers aangeven waar ze die zonnepanelen absoluut niet willen. Volgens dezelfde methode ging het met windmolens. Langs de stadsranden? Op bedrijfsterreinen? En waar absoluut niet?

Opbrengst in de regio

Het opwekken van energie met zonnepanelen is overwegend positief gewaardeerd. En dan bij voorkeur in de gebouwde omgeving, zoals op bedrijfsdaken, boven parkeerterreinen en langs (spoor)wegen. Windturbines, een andere bron van duurzame opwekking, waren minder populair en in sommige gemeenten onbespreekbaar in landelijk gebied. Naast het gesprek over de vormen en gebieden om energie duurzaam op te wekken kwam ook het eigenaarschap met regelmaat ter sprake. Van wie is straks die windturbine? Heeft alleen de grondeigenaar daar financieel gewin bij of kan de omgeving daar ook in participeren?

"Het is goed te ervaren dat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij alle bijeenkomsten in onze regio hun meningen hebben gedeeld. We staan samen voor een grote opgave die ons nog jaren bezig gaat houden. Het is belangrijk dat iedereen daar een stem in kan hebben." zegt Nils Langedijk, wethouder gemeente Langedijk en namens de regio één van de twee trekkers voor de regionale energiestrategie.

Stap voor stap

Met deze bijeenkomsten geven de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest input voor de regionale energiestrategie (RES), een plan dat de gemeenten samen met de provincie en het waterschap maken om te bepalen waar in gemeenten energie grootschalig opgewekt kan worden en hoeveel energie dat oplevert. In april besluiten de colleges over de concept-RES, dat vervolgens in mei wordt opengesteld voor wensen en bedenkingen. Na de zomer en nadat alle concept-RES'en zijn doorgerekend door het Landelijk Bureau voor de Leefomgeving wordt begonnen met de volgende stap in het proces. Dan wordt in samenspraak met alle belanghebbenden, waaronder bewoners, per zoekgebied concreet gezocht naar locaties om energie duurzaam op te wekken. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in de RES 1.0, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

"Iedereen krijgt te maken met de energietransitie", aldus Monique Stam, wethouder gemeente Heerhugowaard. "Om het grootschalig opwekken van duurzame energie mogelijk te maken, moeten we met elkaar keuzes maken, onder meer over locaties. Dat doen we stap voor stap en zorgvuldig, maar wel binnen een geregisseerd tijdpad. Landelijk moeten alle RES'en in 2021 gereed zijn."

De regionale energiestrategie wordt na 2021 iedere twee jaar opnieuw bekeken om ruimte te geven aan innovatie en aanpassingen, zodat alle kansen optimaal worden benut voor het opwekken van duurzame energie.

Kijk hier voor meer informatie over de regionale energiestrategie.

Patricia Smagge
Meer berichten