Deelnemers aan de editie van 2018 van de Waardse Tunnelroute. Het evenement houdt op te bestaan.
Deelnemers aan de editie van 2018 van de Waardse Tunnelroute. Het evenement houdt op te bestaan. ((Foto: Archief))

Waardse tunnel route houdt op te bestaan

HEERHUGOWAARD - De Waardse Tunnel Route, de sponsortocht die de afgelopen jaren op de zaterdag voorafgaand aan de Tour de Waard werd gehouden, houdt op te bestaan. Dat heeft de organisatie afgelopen week bekendgemaakt. Ondanks de enorme inzet van het organisatiecomité bleek het te lastig om het evenement goed van de grond te krijgen.

Het idee voor de Waardse Tunnelroute was geïnspireerd op de Pre Ride for the Roses, een door ondernemers uit de sierteeltsector georganiseerde gesponsorde fietstocht waaraan een aantal Heerhugowaardse collega-ondernemers deel hadden genomen. Het was aanvankelijk een eenmalige fietstocht door Heerhugowaard, ten gunste van de Pre Ride for the Roses en het KWF. Maar dankzij het enthousiasme van de organisatoren en een fijne samenwerking met TC Omnisport ontstonden plannen voor een jaarlijks terugkerend evenement dat samen met de wielerronde Tour de Waard het Waardse Wielerweekend zou vormen. Het inschrijfgeld van de deelnemers en de sponsorbijdragen van ondernemers werden ingezet voor het ondersteunen van goede doelen. "Wij zijn verheugd over het feit dat wij de afgelopen vijf jaar in totaal een bedrag van € 15.000,- hebben kunnen genereren voor het goede doel", vertelt Hennie Wolkers namens het organisatiecomité. "Hiermee hebben we het KWF, 't Praethuys, paralympisch topatlete Margret IJdema, Kankerspoken en het Steunfonds Hematologie van de VU kunnen ondersteunen."

Tegenslagen

De inzet van het organisatiecomité en TC Omnisport was al die jaren onverminderd groot. Wolkers: "Door ondersteuning van onze sponsors en deelnemers hebben we het vijf jaar kunnen organiseren en vol kunnen houden. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig te zijn om een sportief publieksevenement in stand te houden met vrijwilligers en sponsors. Onze hoop was gevestigd op een toenemend aantal deelnemers aan de fiets- en het laatste jaar ook de wandelroutes. Maar het aantal inschrijvingen voldeed niet aan onze verwachtingen. Wellicht speelde het feit dat het evenement in de zomervakantie gehouden werd daarbij een rol. Ook hebben we enkele jaren achter elkaar pech gehad met het weer. Het Waardse Wielerweekend, waarbij de Waardse Tunnelroute en Tour de Waard elkaar zouden versterken, is helaas niet van de grond gekomen zoals wij hoopten. Alles afwegend, vooral ook gezien de grote inspanningen van de leden van het organisatiecomité, heeft ons doen besluiten de stekker eruit te trekken. Dit doen we met enige weemoed. Maar we zijn zeker trots op wat we in de vijf jaar dat het evenement georganiseerd is bereikt hebben. We danken alle vrijwilligers en sponsors en organisaties die dit mogelijk gemaakt hebben."

Patricia Smagge
Meer berichten