Burgemeesters Kompier (l) en Blase.
Burgemeesters Kompier (l) en Blase. (Foto: Fusiemagazine Langedijk en Heerhugowaard)

Burgemeesters lichten fusieplannen uitgebreid toe

HEERHUGOWAARD - Burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard en Leontien Kompier van Langedijk gaven maandagavond 17 februari op uitnodiging van de Lionsclub Heerhugowaard Langedijk Obdam e.o. toelichting over de in gang gezette fusie.

De nieuw te vormen gemeente gaat 'Dijk en Waard' heten; die naam bleek de meeste positieve reacties op te leveren. Ook in de zaal. Het streven bij de fusie zal zijn om zoveel mogelijk ingezetenen van de dorpskernen tevreden te stellen. Sint Pancras en Koedijk - de twee dorpen waar de meeste weerstand leeft onder de bevolking - blijven dus gewoon Sint Pancras en Koedijk, maar krijgen op de plaatsnaamborden de ondertitel 'Gemeente Dijk en Waard'. Of dat ook voor officiële documenten gaat gelden, is nog onduidelijk. De burgemeesters onderkenden de gevoeligheden en zegden toe zich te zullen inzetten dat ook in officiële stukken de naam van de woonkern wordt opgenomen. Op de vraag hoe de in het kader van de fusie gemaakte afspraken geborgd zullen worden, antwoordden de beide burgemeesters dat zij zich daarvoor garant stellen. Immers eventuele afspraken dienen door de raad te worden goedgekeurd en de lijntjes en communicatie tussen de belanghebbenden en het bestuur van de fusiegemeente dienen in de toekomst kort en transparant te blijven.

De burgemeesters hadden in de beide gemeenten voorlichtings- en discussieavonden gehouden. Daaruit kwam naar voren dat de inwoners van de gemeente Langedijk zich in het kader van de fusie meer laten horen die van Heerhugowaard. De Heerhugowaarders hebben meer vrede met een en ander en vinden het wel goed. Wellicht komt dit door samenstelling van de bewoners - meer nieuwkomers - terwijl in de gemeente Langedijk en dan met name in de kernen Koedijk, Sint Pancras en Broek op Langedijk mensen wonen die daar geboren en getogen zijn. Burgemeester Blase gaf aan dat hij en zijn collega Kompier de inzet en betrokkenheid van de Koedijkers en Sint Pancrassers zeer waarderen en respecteren. Het streven is te komen tot een gemeente met open grenzen: een gemeente die samenwerking zoekt met de omliggende gemeenten waaronder Alkmaar. Hierbij moet worden gedacht aan de door de overheid opgedragen taken zoals ouderenzorg, armoedebestrijding, jeugdzorg, onderwijs, het realiseren van een goede bereikbaarheid met aanleg en onderhoud van wegen.

Het was voor de vanuit de diverse kernen toegestroomde aanwezigen een interessante avond die volgend jaar, wanneer de fusie weer een nieuwe fase is ingegaan, zeker herhaald wordt.

Patricia Smagge
Meer berichten