(Foto: Aangeleverd)

Lezing over jonge monumenten

HEERHUGOWAARD - De interesse en waardering voor de architectuur uit de periode na 1965 neemt toe, maar gebouwen uit die tijd worden vaak ook als onzichtbaar of lelijk ervaren. Veel panden worden gesloopt of verbouwd. Dit kan een goede ontwikkeling zijn, maar er kunnen ook waardevolle elementen of herinneringen verloren gaan. Henk Dirkx van de Vereniging Heemschut licht dit onderwerp toe dinsdag 19 maart in de bibliotheek in Heerhugowaard. Na de pauze wordt gesproken over 'Heerhugowaard Post 65'. Wat zijn de kenmerken van de architectuur en stedenbouw in onze gemeente? Hoe moeten we de ontwikkeling en de gebouwen waarderen?

Architectuur uit de periode na 1965 is uniek. Vijftig jaar geleden zorgden veranderingen in de maatschappij voor veranderingen in de manier waarop we tegen architectuur, stedenbouw, infrastructuur en het landschap aankijken. Architecten hadden specifieke aandacht voor de leefbaarheid van gebouwen, voor de gebruikers en hoe men binnen een gebouw met elkaar omging. Het zorgde voor verschillende bijzondere experimenten.

Speelser, mooier en prettiger

De echte waarde zit bij de gebouwen uit deze tijd vooral in de manier waarop met ruimte en indeling werd omgegaan. Het heeft bij de bewoners en gebruikers vaak onuitwisbare herinneringen achtergelaten. Na de wederopbouwperiode ontstond behoefte aan een minder strakke leefomgeving: speelser, mooier en prettiger. In plaats van flats bouwde men nu liever woonerven. Er is een groeiend besef dat het erfgoed van na 1965 het behouden waard is. Aan de andere kant zorgen recente ontwikkelingen, zoals duurzaamheidseisen, dat we opnieuw moeten kijken hoe we ook die gebouwen op een mooie manier kunnen aanpassen aan de moderne tijd.

Heerhugowaard

In Heerhugowaard, als jonge stad, is de ontwikkeling van de moderne stedenbouw goed af te lezen. In de loop der jaren is de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, zowel voor gebouwen als openbare ruimte, gegroeid. Recent is de Heemschut Werkgroep Post '65 in Heerhugowaard op bezoek geweest. Deze lezing is een activiteit van het Platform Erfgoed Heerhugowaard.

Belangstellenden zijn dinsdag 19 maart van harte welkom in de bibliotheek, Parelhof 1a in Heerhugowaard. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is € 5,-. Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek. Betalen is alleen met pin mogelijk.

Meer berichten
 

Fotoseries