De keersluis in Den Oever: hier werd een spectaculaire archeologische vondst gedaan.
De keersluis in Den Oever: hier werd een spectaculaire archeologische vondst gedaan. ((Foto: Aangeleverd))

Expositie 'Dijken in Zicht' in kantoor HHNK geopend

HEERHUGOWAARD - Michiel Bartels, archeoloog van de gemeente Hoorn, onthulde onlangs een spectaculaire archeologische vondst in de expositie 'Dijken in Zicht', te zien in het hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De vondst kwam aan het licht tijdens de dijkversterking van de Havendijk in Den Oever. Ook twee andere dijkversterkingsprojecten van HHNK op Texel staan in de expositie centraal: de Waddenzeedijk en de Prins Hendrikzanddijk. Oude dijken, met een rijke geschiedenis en nog steeds in functie. Op innovatieve wijze maakt HHNK ze weer toekomstbestendig.

De expositie is voor iedereen vrij toegankelijk en toont de versterkingen van vroeger en nu, en voor welke uitdagingen we in de toekomst staan. Werkzaamheden aan de dijk bieden archeologen een unieke kans om een kijkje te nemen in de geschiedenis van de dijk. Al eeuwenlang beschermen dijken de Noord-Hollanders tegen het water. Dijken die door onze verre voorvaderen werden aangelegd, zijn nog steeds in functie. Onder invloed van wind, water, regen, erosie en bodembewegingen kunnen dijken slijten. Regelmatig onderhoud en af en toe een stevige versterking maken ze toekomstbestendig. Dat deden we toen, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen.

'Dijken' is een werkwoord

Binnen het beheergebied van HHNK zijn al verschillende versterkingsprojecten met succes uitgevoerd: de Hondsbossche Duinen, de Wieringermeerdijk en de Balgzanddijk. Bij de Markermeerdijken zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. Daarnaast staan er nog andere projecten op stapel. Bijvoorbeeld de versterking van de dijk tussen Den Oever en Den Helder, dijkversterking langs het Noordzeekanaal, en de aanpassing van een aantal sluizen in Schardam, Enkhuizen en Den Helder.

Beschermingsprogramma

Al deze dijkversterkingen worden uitgevoerd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook in de rest van Nederland wordt er door waterschappen gewerkt aan de waterveiligheid. De komende dertig jaar versterken de waterschappen en Rijkswaterstaat binnen het HWBP gezamenlijk 1.100 kilometer dijken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

De expositie is tot 1 september op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te zien in de hal van het kantoor van HHNK (Stationsplein 136 in Heerhugowaard, gratis entree). Het bezoek is te combineren met een bezoek aan de museale ruimte 'Waterschat', waar bezoekers via een audiotour prachtige verhalen kunnen horen over de geschiedenis van het waterschap.

Meer berichten
 

Fotoseries