Maak het gezellig in de buurt tijdens Burendag 2019!
Maak het gezellig in de buurt tijdens Burendag 2019! (Foto: Archief)

Burendag vier je samen

HEERHUGOWAARD - De Burendag is een jaarlijks feest dat je samen met je buren in de wijk viert. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij zoveel mogelijk buren iets goeds doen voor elkaar en hun buurt. Tenminste één miljoen mensen in Nederland vieren deze Burendag, ook in Heerhugowaard!

In veel dorpen en steden organiseren buren samen allerlei activiteiten. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: denk aan een gezellige koffietafel of een interessante lunch organiseren waarbij bewoners allemaal iets meenemen. Even een bloemetje of een kaartje afgeven omdat het burencontact zo gewaardeerd wordt. Zet voor de jeugd een speurtocht uit in de wijk. Of misschien willen uw kinderen op deze dag hun buitenspeelgoed wel delen met de buurtkinderen? En heeft een buur hulp nodig? Het is een prachtig gebaar om juist op deze dag te helpen, eventueel samen met anderen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Deze dag is bij uitstek een gelegenheid om buurtgenoten beter te leren kennen of bestaande contacten te versterken.

Miscommunicatie
In sommige buurten zijn ruzies ontstaan, waardoor het contact met de buren verslechterd is. Dit komt vaak door misverstanden die niet worden uitgesproken. In Heerhugowaard is dat bijvoorbeeld vaak geluidsoverlast, zowel binnen- als buitenshuis. Het gaat dan voornamelijk om harde muziek, hard praten of schreeuwen, kluswerkzaamheden, contactgeluiden zoals stampen op de trap, slaan met deuren of schuiven met meubelen. Daarna volgen tuin- en buitenproblemen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de beruchte overhangende tak, verkeerd geplaatste schutting- of ander grensprobleem of het gebruik van de barbecue of een buitenkachel. Op een derde plaats staat een verstoorde relatie als gevolg van pesten, schelden, roddelen of lastig vallen. Ook overlast van huisdieren neemt een grote plaats in. Sommige mensen hebben moeite met blaffende honden, geluiden van andere dieren of uitwerpselen in de tuin. Vaak zijn bewoners zich er niet van bewust dat buren overlast kunnen ervaren. Door rustig in gesprek te gaan met elkaar kan er veel worden opgelost.

Toenadering
Is er een buur waar het contact minder goed mee verloopt? Dan is de Burendag wellicht een mooie aanleiding om daar iets aan te veranderen. Een kleine toenadering kan al voldoende zijn om in een betere sfeer te komen met de bewuste buren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan bellen met Buurtbemiddeling Heerhugowaard die zich inzet om de leefbaarheid tussen buren te vergroten. Door de inzet van buurtbemiddeling is al veel communicatie hersteld.

Burendag vieren? Kijk voor meer informatie over de financiering van activiteiten op www.burendag.nl. Voor meer informatie over Buurtbemiddeling Heerhugowaard, mail naar buurtbemiddeling@methhw.nl of bel Margareth van Loon via 06-41466450.

Meer berichten
 

Fotoseries