Zowel grote als kleine bouwprojecten dienen aan de nieuwe stikstofregels te voldoen.
Zowel grote als kleine bouwprojecten dienen aan de nieuwe stikstofregels te voldoen. ((Foto: Pexels.com))

Bouwen met nieuwe stikstofregels, ook in Heerhugowaard

NOORD-HOLLAND - De provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen. Vanaf vrijdag 11 oktober kan er weer toestemming gegeven worden voor stikstofgerelateerde activiteiten. Wel moet van tevoren worden aangetoond dat die activiteiten ervoor zorgen dat de stikstofbelasting niet stijgt of zelfs afneemt.

"De vergunningverlening kan weer van start. Maar de spelregels zijn sterk veranderd sinds de uitspraak van de Raad van State dat de vergunningverlening volgens PAS niet voldoet", zegt Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap van Noord-Holland. Met PAS doelt Rommel op het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Bij dat programma vonden herstelmaatregelen plaats na bouwwerkzaamheden in de buurt van beschermd natuurgebied. De uitspraak leidde ertoe dat veel lopende projecten stil kwamen te staan.

In de beleidsregels die dinsdag 8 oktober door alle twaalf Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, staan volgens Rommel strikte voorwaarden waaraan vergunningen moeten voldoen. Grote, maar ook kleinere bouwprojecten zoals het plaatsen van een dakkapel, mogen geen nadelige effecten hebben voor Natura 2000-gebieden bij de bouw of het gebruik van het object. In Heerhugowaard geldt dat rekening moet worden gehouden met de Eilandspolder in gemeente Alkmaar en de Schoorlse Duinen.

Meer berichten