Foto: Archief

'Ruimte voor extra investeringen'

HEERHUGOWAARD - Hoe geeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering aan de ambities van de gemeenteraad en waar wordt het geld de komende jaren aan besteed? Dat staat allemaal in de Voorjaarsnota 2019 die het college van Heerhugowaard met trots en vertrouwen aan de gemeenteraad presenteert. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de gemeente Heerhugowaard er financieel goed voor staat. Er zijn geen tekorten op de beleidsterreinen en ook de opbrengsten uit de grondexploitatie dragen bij aan deze goede financiële positie.

"Door het gevoerde beleid is er een goede financiële situatie ontstaan, waarbij we de ambities van de raad nu kunnen verwezenlijken. We kunnen vanuit deze positie richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en het college doet de gemeenteraad een voorstel om een deel van de opgebouwde reserves te investeren in de leefomgeving van onze inwoners", aldus wethouder Bert Fintelman (financiën), namens het college. De gemeente houdt voldoende 'weerstandsvermogen' over als buffer voor financiële risico's.

Extra investeringen mogelijk

Onderdeel van deze Voorjaarsnota is het voorstel aan de gemeenteraad om ruim negen miljoen euro uit de reserves te investeren in projecten die aansluiten op de prioriteiten die de gemeenteraad heeft benoemd in het raadsprogramma. Deze prioriteiten hebben betrekking op het verbeteren van de leefomgeving, verduurzaming, 'energieneutraal 2030' en een verbeterde toegankelijkheid van voorzieningen voor iedereen.

Vanaf 18 juni wordt de Voorjaarsnota 2019 behandeld in de commissievergadering en op 4 juli wordt de Voorjaarsnota behandeld in de gemeenteraad.

Meer berichten
 

Fotoseries