Noordwest kijkt goed terug op 2018

ALKMAAR / DEN HELDER - De raad van toezicht heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Noordwest goedgekeurd. In dit jaar zijn veel mooie zaken gerealiseerd waarbij ook een fors beroep is gedaan op medewerkers en artsen naast de reguliere werkzaamheden.

Ondanks die extra werkzaamheden is de waardering door de patiënten onverminderd hoog. Wij spreken dan ook onze bijzondere waardering uit aan alle medewerkers en artsen die dag in – dag uit klaar staan voor Noordwest en de inwoners van Noord-Holland Noord. De belangrijkste hoogtepunten zijn samengebracht in een online jaaroverzicht.

Positief financieel resultaat

Met een positief resultaat van €11.8 miljoen euro kunnen we ook vanuit financieel perspectief 2018 als een goed jaar beoordelen. Net als voorgaande jaren tekenen we hierbij aan dat dit in absolute cijfers een fors bedrag is, maar in percentage van de omzet ongeveer 2,5% bedraagt. Noordwest moet de komende jaren blijven sparen om haar ambities op het gebied van bouw en ICT waar te kunnen maken. Investeringen die noodzakelijk zijn om de goede patiëntenzorg te kunnen blijven waarborgen. Gezien het hoofdlijnenakkoord waarin is afgesproken dat de uitgaven aan ziekenhuiszorg op landelijke niveau niet stijgen, liggen er genoeg uitdagingen om positief rendement vast te houden.

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2018 bij publicaties op www.nwz.nl. 

Meer berichten
 

Fotoseries