Mantelzorgers hebben recht op een tegemoetkoming, vindt de gemeente Heerhugowaard.
Mantelzorgers hebben recht op een tegemoetkoming, vindt de gemeente Heerhugowaard. (Foto: Archief)

Gemeente deelt weer mantelzorgcomplimenten uit

HEERHUGOWAARD - Net als vorig jaar kunnen zorgvragers uit Heerhugowaard ook dit jaar eenmalig € 200,- aanvragen voor hun mantelzorger. Dit 'mantelzorgcompliment' is een blijk van waardering van de gemeente Heerhugowaard voor de goede zorgen. Het bedrag wordt per aanvrager eenmaal uitgekeerd. De aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2019 kan ingediend worden van 1 november tot en met 31 december. De zorgvrager moet per 1 november woonachtig zijn in Heerhugowaard.

Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers vanaf achttien jaar die in 2019 langdurig en intensief - minimaal acht uur per week en gedurende zes aaneengesloten maanden - een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen of verzorgd hebben in Heerhugowaard. Degene die de zorg ontvangt, woont zelfstandig, in een aanleunwoning of via begeleid wonen (dus niet in een verpleeg- of zorginstelling). Bewoners die vorig jaar een compliment toegekend hebben gekregen, ontvangen automatisch een brief. Als er niets veranderd is moeten alleen de gegevens van de mantelzorger ingevuld worden en kan de brief ondertekend opgestuurd worden. Als er wel iets veranderd is dan moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. Bewoners die de voorgaande drie jaar een compliment toegekend hebben gekregen, ontvangen ook automatisch een brief met daarbij het Aanvraagformulier 2019. Dat aanvraagformulier moeten zij opnieuw invullen en voorzien van actuele bewijsstukken retour sturen. Bewoners die nog geen compliment toegekend hebben gekregen, kunnen een nieuwe aanvraag indienen met de actuele bewijsstukken.

Vanaf 1 november is het nieuwe aanvraagformulier te vinden op www.hetsociaalplein.nl en www.methhw.nl. Er zijn ook nieuwe aanvraagformulieren te verkrijgen bij het gemeentehuis, wijkcentra De Zon en De Horst en bij de huisartsen. De aanvraag voor het mantelzorgcompliment moet uiterlijk 31 december 2019 binnen zijn. Aanvragen die later binnen komen kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Vragen? Stuur ze naar mantelzorgcompliment@methhw.nl of bel 088-8876971.

Meer berichten