Danny de Boer en Jill Zuurbier van het Green Team Heerhugowaard Sport NV, met tv-presentator Harm Edens in hun midden.
Danny de Boer en Jill Zuurbier van het Green Team Heerhugowaard Sport NV, met tv-presentator Harm Edens in hun midden. ((Foto: Aangeleverd))
Bedrijf in Beeld

Heerhugowaard Sport scoort met keurmerken

  Bedrijf in Beeld

HEERHUGOWAARD - Heerhugowaard Sport NV heeft zich de afgelopen periode weer sterk gemaakt met het behalen van (internationale) keurmerken. Eén daarvan is het keurmerk Veilig & Schoon.

Dit keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dat bijvoorbeeld: Arbowet, Milieubeheer, Gebruikersvergunning, Besluit Attractie en speeltoestellen. Een actueel onderdeel van de keuring is ook de controle van de verschillende ophangbevestigingen. Met dit keurmerk Veilig & Schoon geeft zwembad Waardergolf gehoor aan de wensen en eisen die zijn klanten, maar ook de gemeente, het management en de overheden stellen aan de zwembaden. Waardergolf haalde dit keurmerk onder leiding van Rick Volkers (afdeling beheer& onderhoud) en Jeannette Bakker (zwembad).

In dezelfde periode werd het internationale keurmerk Green Key voor de accommodaties Waardergolf en het multifunctionele complex De Draai binnengehaald. In De Draai exploiteert Heerhugowaard Sport NV de sporthal en de sportkantine. Esdégé-Reigersdaal beheert het steunpunt dagbesteding en vrije tijd. Beide organisaties hebben zich ingezet om dit keurmerk, waarbij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) centraal staat, binnen te halen met een gouden onderscheiding. Hierbij staan de drie kernbegrippen People, Planet en Profit centraal.

Green Key is wereldwijd het grootste duurzaamheidskeurmerk voor organisaties in de recreatieve sector. Jill Zuurbier en Danny de Boer, beide lid van het Green Team Heerhugowaard Sport NV, namen de certificaten in ontvangst uit de handen van Harm Edens, programmamaker en ambassadeur van het WNF.

Meer berichten