`Windmolens verpesten woongenot` - Luna Wind Comitébrengt bewonersklachten in kaart

  Nieuws

HEERHUGOWAARD – Natuurlijk, windmolens leveren duurzame energie. Maar die witte giganten hebben niet alleen maar voordelen. Heel wat inwoners van de Stad van de Zon hebben dagelijks last van de drie windturbines in Park van Luna.
Doordat ze te dicht bij de huizen staan, veel dichter dan de wettelijk voorgeschreven 1.000 meter, verpesten ze voor vele Heerhugowaarders het woongenot. Sommige mensen zijn zelfs verhuisd vanwege de hinder die de molens veroorzaken. Het Luna Wind Comité - bestaande uit wijkbewoners Eugène Meinders, Joke van Ruitenbeek en Cynthia Appel - wil de komende weken alle klachten die er in de Stad van de Zon leven omtrent de windmolens, in kaart brengen. Ze krijgen daarbij steun van buurtgenoot én raadslid Jan van der Starre (Senioren Heerhugowaard).

Gezamenlijk in actie

In maart 2013 hebben dik tachtig huishoudens een petitie getekend, met het verzoek aan de gemeente Heerhugowaard om de geluidsnormen van de drie windturbines te verlagen naar de oudere, lagere geluidsnormen en tevens te onderzoeken of in dit gebied maatwerk nodig is. ,,Dat was onze eerste gezamenlijke actie”, vertelt Cynthia Appel. ,,We hadden heel wat individuele klachten van buurtbewoners ontvangen over geluidshinder en slagschaduw en op verzoeken van bewoners werd door de gemeente niet gereageerd.” Het Luna Wind Comité is vervolgens naar de provincie Noord-Holland gestapt om het probleem ook daar aan te kaarten. Ook Eneco werd aangeschreven. ,,Uit die contacten is voortgekomen dat wij vlak voor de zomervakantie aan tafel hebben gezeten met de heer Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Eneco en de RUD (regionale uitvoeringsdienst van diverse gemeenten)”, aldus Joke van Ruitenbeek.
Klachtenformulier

Afgesproken is dat het Luna Wind Comité samen met de bewoners alle hinder en overlast gaat inventariseren. Eneco heeft beloofd reducerende maatregelen te treffen op de momenten dat dat nodig is. Buurtbewoners kunnen hun steentje bijdragen door het klachtenformulier, dat speciaal hiervoor ontworpen is en op te vragen is via luna.windcomite@outlook.com, nauwkeurig in te vullen. Cynthia: ,,Het liefst hebben we natuurlijk dat de windmolens verwijderd worden, maar dat gaat niet gebeuren. Daarom willen we alles in het werk stellen om de overlast tot een minimum te beperken, zodat er voor iedereen weer een leefbare situatie ontstaat. Het is dus van groot belang dat zo veel mogelijk wijkbewoners dit klachtenformulier invullen, zodat we samen met de Provincie, Eneco en de RUD tot een goede oplossing kunnen komen.”
Meer weten of het formulier aanvragen? Mail naar luna.windcomite@outlook.com.

Meer berichten