Weidevogelvrijwilligers gezocht

  Nieuws
(aangeleverde foto)
(aangeleverde foto) (rodi.nl)

REGIO - Weldra keren de grutto's weer naar hun broedgebied in de polders terug; wanneer hun roep weerklinkt, is het echt voorjaar. Het duurt dan ook niet lang meer voordat de vinder van het eerste kievitsei zich heeft gemeld.
De Stichting Vrijwillige Weidevogelbescherming Obdam, Hensbroek en Omstreken bestaat officieel nu 23 jaar. ,,Met het oog op de landelijke cijfers, hebben ook wij moeten concluderen dat de weidevogelstand langzaam maar zeker achteruit is gegaan", vertelt Matty Knijn, secretaris van de stichting. ,,Daar staat wel tegenover dat wij de laatste jaren de achteruitgang enigszins hebben weten te stoppen en we kunnen dan ook terugzien op een stabiele weidevogelstand. De samenwerking tussen boer en vrijwilliger speelt hierbij een belangrijke rol."

Vrijwilligers

Momenteel zijn 42 vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, actief op 51 agrarische bedrijven. Het werkgebied is zeer uitgestrekt en loopt vanaf de polder Veenhuizen (Heerhugowaard) tot aan de Leekerlanden (Wognum) en alles wat daar tussen ligt. Dit jaar komt polder de Mijzen (Ursem) daar in zijn geheel bij. Matty: ,,Hierbij doen we een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilliger van de weidevogelbescherming blijft bij een temperatuur van zeven graden Celsius lekker thuis; je zou anders eerder schade aanrichten dan goed doen. Nesten zoeken doe je het liefst bij een aangename temperatuur, met zo min mogelijk verstoring voor de vogels."
Natuurliefhebbers en buitenmensen zijn van harte welkom op de startavond van de stichting, maandag 26 februari in het dorpshuis De Oude School aan de Dorpsweg 70 in Hensbroek. Ontvangst vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Meer weten? Bel 0226-451800 of mail naar h.knijn@quicknet.nl.

Meer berichten