Biljartfeest voor liefhebbers - Keu-ze `93 viert jubileumeditie jaarlijks toernooi

  Nieuws
Sportiviteit en plezier staat voorop bij Keu-ze '93. (foto Richard Rood)
Sportiviteit en plezier staat voorop bij Keu-ze '93. (foto Richard Rood) (rodi.nl)

HEERHUGOWAARD – De biljartsport leeft in Heerhugowaard en omstreken. Naast twee biljartcentra bieden diverse horecagelegenheden biljarters de gelegenheid hun favoriete spelletje te beoefenen. Het jaarlijkse biljarttoernooi dat stichting Keu-ze ’93 organiseert wordt dit jaar voor de 25e keer georganiseerd. ,,Een mijlpaal die de organisatie niet aan zich voorbij wil laten gaan”, aldus voorzitter ad interim William Konijn. ,,Deelnemers die vorig jaar meededen mogen dit jaar gratis meedoen aan het evenement. Verder is topbiljarter John Tijssens bereid gevonden om op de finaledag een demonstratie te geven. Tenslotte wordt die dag een buffet beschikbaar gesteld voor de finalisten. Kortom, het wordt een feest van en voor de biljartliefhebber!"
Al in 1983 werd door de toenmalige ‘Stichting Heerhugowaard’, in nauwe samenwerking met de plaatselijke kroegbazen, voor het eerst een biljarttoernooi georganiseerd. Na tien jaar raakte het bestuur verdeeld en kwam er een einde aan het biljarttoernooi van Heerhugowaard. Tot groot verdriet van vele biljartliefhebbers in de regio, die niet alleen de competitie maar ook het sociale aspect misten. Voor de oudere garde was het echt een jaarlijkse reünie geworden waar naar uitgekeken werd. Een tijdelijk bestuur besloot het toernooi nieuw leven in te blazen. Heerhugowaard was in 1993 rijk aan biljartclubs en verenigingen die haar thuishonk vonden in cafés, buurtcentra, sportkantines en clubjes bij mensen thuis, dus meer biljartliefhebbers raakten bij het toernooi betrokken. Het biljarttoernooi Keu-ze 93 werd een terugkerende evenement waar op zijn hoogtepunt 380 deelnemers aan meededen! In die tijd moest soms een tent worden bijgezet om alle deelnemers te kunnen herbergen! Er kwam aandacht voor verschillende doelgroepen; ook de G-biljarters kregen een plaats op het toernooi.

Sportiviteit en plezier


Net als veel andere sporten heeft ook het biljarten te maken met vergrijzing. In 2011 werd om die reden voor het eerst een open kampioenschap georganiseerd, zodat ook biljartliefhebbers van buiten Heerhugowaard zich konden inschrijven. Deelnemers hoefden ook geen lid meer te zijn van een biljartvereniging. Vanaf 2014/2015 nam de jongere garde het stokje van het bestuur over. Zij hebben er hun missie van gemaakt de biljartsport weer onder de aandacht te brengen bij de mensen in Heerhugowaard en omstreken. Het nieuwe bestuur wil graag meegaan in de ontwikkelingen van deze tijd. ,,We zetten breed in”, vertelt Konijn. ,,Dit jaar hopen we op zo’n 200 deelnemers, in diverse categorieën en speelsterktes. Er wordt zowel libre als driebanden gespeeld. Ook de G-biljarters zijn weer van de partij. Sportiviteit en plezier staan voorop! We willen graag onze sponsors en stichting NUT bedanken; onze organisatie heeft grote waardering voor wat die stichting doet voor het sociaal maatschappelijk belang."
Het Biljarttoernooi Keu-ze '93 wordt van 9 tot en met 14 april gehouden bij café/biljartcentrum Millers aan de Middenweg 249 in Heerhugowaard. Inschrijven kan nog tot en met 16 maart via www.keuze93.nl of het inschrijfformulier verkrijgbaar op de bekende locaties.

Meer berichten