'Met je eigen wortels groei je het mooist'

  Nieuws

REGIO - Parlan Jeugdhulp en GGZ Noord-Holland-Noord divisie Triversum gaan samenwerken met stichting JIM. Een JIM is een familielid, vriend of bekende die kwetsbare jongeren en hun gezinnen in complexe situaties vooruit helpt. Jongeren kiezen hun eigen JIM, die vanuit zijn kennis over de jongere en het gezin samenwerkt met de expertise van professionals. Een unieke combinatie in de jeugdhulp van Noord-Holland-Noord.
De afgelopen jaren is de JIM-aanpak bij steeds meer jongeren elders in het land succesvol toegepast. Zo is uit onderzoek gebleken dat de inzet van JIM uithuisplaatsingen helpt voorkomen. Beleidsmedewerker Noor Tromp van Parlan Jeugdhulp: "Vaak kent JIM de jongere en het gezin al jaren. Hij is de vertrouwenspersoon voor de jongere en vertegenwoordiger richting ouders en professionals. Die combinatie van informele kennis van de JIM en formele kennis van de professionals werkt in het voordeel van iedereen: jongeren, hun gezinnen, JIMs en de professionals." De hulpverleners van Parlan Jeugdhulp en GGZ-NHN worden door stichting JIM getraind om vanaf het voorjaar van 2019 op de nieuwe manier te werken. Met JIM blijft de regie meer bij het gezin: vragen over (professionele) rollen en verantwoordelijkheden komen in de training uitgebreid aan bod.

Subsidie

De samenwerking tussen stichting JIM en Parlan Jeugdhulp en GGZ-NHN is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Oranje Fonds, die voortkomt uit het programma 'Vrijwillige zorg in het gezin'. Hiermee wil het Oranje Fonds bijdragen aan een kwalitatief goed en passend aanbod van vrijwillige zorg in samenwerking met professionele zorg voor de hulp voor gezinnen. Zowel Parlan als Triversum is blij met de toegekende subsidie en kijkt ernaar uit met JIMs samen te werken.
Voor meer informatie over de JIM-aanpak zie www.jimwerkt.nl of mail Noor Tromp via noor.tromp@parlan.nl.

Meer berichten