Betrokkenheid kinderen groot op De Vaart

  Nieuws
(aangeleverde foto)
(aangeleverde foto) (rodi.nl)

HEERHUGOWAARD - Overal is wel eens wat en ontstaan er ruzies. De les die hieruit te trekken is: hoe ga je ermee om? Het team van kindcentrum De Vaart vindt het belangrijk kinderen tools mee te geven hier zelf mee te leren omgaan. Dit onderwerp is besproken met de Kinderraad en gezamenlijk zijn er plannen ontwikkeld.
Vanaf dit schooljaar lossen kinderen zelf hun ruzies op door de inzet van mediators. Mediators zijn kinderen uit groep 6//7/8 die opgeleid zijn tot bemiddelaar. Ze kunnen door de kinderen gevraagd worden bij een ruzie te bemiddelen. Want dat werkt heel goed, aldus Annemiek Ruiter, directeur van De Vaart. "Het is mooi te zien hoe onze kinderen zelf de verantwoording leren nemen om tot goede oplossingen te komen en zo in te zien dat iedereen erbij hoort en je het met elkaar fijn moet maken." Dinsdag 11 september hebben de mediators zich voorgesteld met hun hesjes zodat iedereen ze tijdens het buitenspelen goed kan herkennen en is de (zelf ingerichte) hoek om bemiddelingsgesprekken te voeren officieel geopend.
Voor de zomervakantie heeft de Kinderraad van De Vaart een anti-pestposter en een filmpje over hoe om te gaan met pesten gemaakt. Deze zijn gepresenteerd aan alle kinderen. Kijk op www.kindcentrumdevaart.nl om het filmpje te bekijken. Ook is er op initiatief van de kinderen een anti-pestbrievenbus opgehangen. Annemiek: "Het is soms moeilijk om pest gedrag te melden en via een briefje in de brievenbus kunnen situaties toch gemeld en daarna besproken en opgelost worden. Samen groeien op De Vaart waar iedereen met plezier naar toe gaat om te leren, te werken en spelen krijgt zo handen en voeten door en voor onze kinderen."

Meer berichten