'Samen eten is gezelliger dan alleen' - Pieter Raat Stichting organiseert activiteiten in Week tegen Eenzaamheid
  Nieuws

Samen een kop koffie drinken en een praatje maken; het kan een wereld van verschil betekenen voor mensen die zich soms eenzaam voelen. (aangeleverde foto)
Samen een kop koffie drinken en een praatje maken; het kan een wereld van verschil betekenen voor mensen die zich soms eenzaam voelen. (aangeleverde foto) (rodi.nl)

HEERHUGOWAARD - Eenzaamheid is een groot probleem, ook in Heerhugowaard. Onder het motto 'Kom erbij!' organiseert Coalitie Erbij, het nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid, voor het negende achtereenvolgende jaar de Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van 27 september tot en met 6 oktober. In deze week vinden honderden activiteiten plaats in het land. De Pieter Raat Stichting organiseert, in samenwerking met Coalitie Erbij, een West-Friese koffietafel en een theaterdiner in woonzorgcentrum Hugo-Waard en een gourmetavond in wijkcentrum Arboretum.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in het leven met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. Ook in Heerhugowaard is eenzaamheid een groot probleem. De landelijke cijfers die de GGD en de Gezondheidsmonitor geven tonen aan dat ruim de helft van de groep 75-plussers gevoelens van eenzaamheid ervaart. In Heerhugowaard ligt dat percentage iets lager: hier voelt rond de vijfenveertig procent van de groep 65-plussers zich weleens eenzaam. Maar het probleem van eenzaamheid laat zich volgens Madelon Sijsenaar, Manager Zorg van De Pieter Raat Stichting, is eigenlijk niet in exacte cijfers uit te drukken. "We weten vanuit de contacten die we met mensen in de wijk hebben, bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg Pieter Raat, dat er veel Heerhugowaarders zijn die graag meer onder de mensen willen komen en behoefte hebben aan een dieper contact. Maar hoe je dat dan precies doet, is soms best lastig. Zeker als je kwetsbaar bent en een klein netwerk om je heen hebt. De kans dat iemand zich dan eenzaam gaat voelen is heel groot. Daarnaast is de druk op mantelzorgers vaak al groot en voelen mensen zich bezwaard een beroep op hen te doen voor gezelschap. Eenzaamheid ligt dan op de loer."

Signalering

Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico's, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. In de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem. Volgens Madelon kan de omgeving helpen bij het signaleren van eenzaamheid. "De thuiszorgmedewerker heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol; zij komt achter de voordeur en ziet hoe het gaat met iemand. Dat geldt ook voor de thuisondersteuning en faciliteiten als Tafeltje-Dekje. Maar ook de buurvrouw of buurman kan een belangrijke rol spelen in het signaleren van eenzaamheid." Ook hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen. Eenzaamheid is het beste tegen te gaan door het in stand houden en versterken van het sociale netwerk. Dat functioneert namelijk als 'buffer' tegen eenzaamheid. Mensen ontmoeten, actief mee blijven doen in de samenleving en contacten leggen en onderhouden zijn cruciaal. Een sociaal netwerk bestaat niet alleen uit familie, vrienden en buren; ook mensen die gedag zeggen op straat maken deel uit van het vangnet dat iemand kan weerhouden in eenzaamheid te vervallen.
Drempel verlagen

In Heerhugowaard worden tussen 27 september en 6 oktober diverse activiteiten georganiseerd. Madelon: "Onze locaties De Raatstede, Hugo-Waard en wijkcentrum het Arboretum stellen hun restaurants open voor iedereen. Daar kunnen mensen tegen een kleine vergoeding een heerlijke en voedzame maaltijd mee-eten en met andere senioren uit de wijk in contact komen. En per 8 oktober kunnen alle senioren gratis deelnemen aan onze activiteiten, inclusief een kopje koffie of thee. Op die manier wil De Pieter Raat Stichting de drempel verlagen om bij hen binnen te lopen om aan activiteiten deel te nemen en om het elkaar ontmoeten onder senioren te bevorderen. Welzijn voor alle senioren in Heerhugowaard dus, ook via onze samenwerking met Gouden Dagen."
Samen eten

Het programma is heel gevarieerd. Zo is er een West-Friese koffietafel (donderdag 27 september vanaf 14.30 uur in Hugo-Waard) waarbij de familie Spigt in het West-Friese dialect voor vermaak zorgt. Even terug in de tijd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden is gewenst en kan in het restaurant van Hugo-Waard. Ook leuk is het theaterdiner met optreden van Michael van Grinsven, donderdagmiddag 4 oktober vanaf 12.30 uur in Hugo-Waard. Geniet van heerlijke gerechten, zang, goochelkunsten, een buikspreekpop en vermaak. Want samen eten is gezelliger dan alleen. De onkosten voor deze activiteit zijn € 20,-, te betalen bij opgave in het restaurant. In het Arboretum wordt diezelfde 4e oktober vanaf 17.30 uur een gourmetavond georganiseerd; met elkaar genieten van diverse soorten vlees, salades, stokbrood en kruidenboter. Aanmelden kan in het grand café in het Arboretum.
Meer weten? Kijk op www.samentegeneenzaamheid.nl en www.dprs.nl.

Meer berichten
 

Fotoseries