Blijk van waardering voor mantelzorgers

  Nieuws
Wie langdurig en intensief voor een familielid zorgt, heeft recht op het mantelzorgcompliment. (Foto: archief)
Wie langdurig en intensief voor een familielid zorgt, heeft recht op het mantelzorgcompliment. (Foto: archief) (rodi.nl)

HEERHUGOWAARD - Net als vorig jaar kunnen zorgvragers uit Heerhugowaard dit jaar eenmalig 200 euro aanvragen voor hun mantelzorger. Dit 'mantelzorgcompliment' is een blijk van waardering van de gemeente Heerhugowaard voor de goede zorgen. Het bedrag wordt per aanvrager eenmaal uitgekeerd. De aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2018 kan ingediend worden van 1 november tot en met 31 december 12.00 uur. De zorgvrager moet per 1 november woonachtig zijn in Heerhugowaard.
Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers vanaf achttien jaar die in 2018 langdurig en intensief - minimaal acht uur per week en gedurende zes aaneengesloten maanden - een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen of verzorgd hebben in Heerhugowaard. Degene die de zorg ontvangt woont zelfstandig, in een aanleunwoning of via begeleid wonen (dus niet in een verpleeg- of zorginstelling).

Aanvragen

Er zijn drie mogelijkheden om het Mantelzorgcompliment aan te vragen. Bewoners die vorig jaar een compliment toegekend hebben gekregen, ontvangen automatisch een brief. Is er niets veranderd, dan hoeft deze brief alleen ondertekend en opgestuurd te worden. Als er wel iets veranderd is dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Bewoners die de voorgaande drie jaar een compliment toegekend hebben gekregen, ontvangen ook automatisch een brief met daarbij het Aanvraagformulier 2018. Dat aanvraagformulier moeten zij opnieuw invullen en voorzien van actuele bewijsstukken retour sturen. Bewoners die nog geen compliment toegekend hebben gekregen, kunnen een nieuwe aanvraag indienen met de actuele bewijsstukken.
Vanaf 1 november is het nieuwe aanvraagformulier te vinden op www.hetsociaalplein.nl en www.methhw.nl. Er zijn ook nieuwe aanvraagformulieren te verkrijgen bij het gemeentehuis, wijkcentra De Mediaan/De Zon en De Horst en bij de huisartsen.
Aanvragen die later dan 31 december 12.00 uur binnen komen kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Meer weten? Mail naar info@methhw.nl of bel 088-8876971.

Meer berichten