Lezing Klaas Sjouke de Boer over waterbeheer

  Nieuws
Klaas Sjouke de Boer. (Foto: aangeleverd)
Klaas Sjouke de Boer. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

HEERHUGOWAARD - Klaas Sjouke de Boer verzorgt een lezing over waterbeheer in Het Oude Gemaal op 7 november aanstaande. De aanvang is 14.00 uur en de toegang bedraagt €5,- inclusief een consumptie. De Boer is adviseur watersystemen van het hoogheemraadschap. Gespecialiseerd in de (her)inrichting van polders om deze toekomstbestendig te maken ten aanzien van wateroverlast en droogte.
In de lezing op woensdag 7 november wordt de bezoeker meegenomen voor een kijkje in het uitgebreide takenpakket van het hoogheemraadschap en de 'gereedschapskist' die het schap hiervoor ter beschikking heeft. Hierbij wordt onder andere uitleg gegeven over het waterbeheer in Noord-Holland en de invloed van klimaatverandering hierop en de invloed van de verschillende klimaatscenario's op de beslissingen voor de toekomst. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de aanpassingen die reeds in de polder Heerhugowaard zijn doorgevoerd. Ook wordt inzicht gegeven in de manieren waarop de huidige inrichting van gebieden gericht op toekomstige klimaatomstandigheden (klimaatadaptatie) de hittestress en wateroverlast in de toekomst kan verminderen of mogelijk zelfs kan voorkomen.

Dijkveiligheid

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het dijken- en waterbeheer in de kop van Noord-Holland, vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel. Het gaat hierbij om ongeveer 200.000 hectare, dat moet worden beschermd tegen overstroming vanuit Noordzee, Waddenzee, IJssel- en Markermeer. Verder moeten binnen dit gebied de verschillende waterpeilen zodanig worden gehandhaafd dat deze passen bij de grote variatie aan aanwezige gebruiksfuncties. Naast het waterpeil maakt ook de waterkwaliteit onderdeel uit van deze geschiktheid. Ten aanzien van dijkveiligheid is een aantal grote klussen onder handen, zoals versterking van de Markermeerdijken en versterking van de Waddenzeedijk op Texel.
Ook in het waterbeheer staat het hoogheemraadschap voor een aantal uitdagingen, mede ten gevolge van de klimaatverandering. Hierbij valt te denken aan wateroverlast, clusterbuien, langdurige droogteperioden en hittestress in stedelijke gebieden.
Bestel nu alvast kaarten via hetoudegemaalheerhugowaard.nl zodat een plek gewaarborgd is. Mochten niet alle kaarten in de voorverkoop zijn verkocht dan kunnen ze nog aan de zaal nog worden gekocht.. Maar let op: er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar...

Meer berichten