Vijftig jaar zingende vrienden - Veldtems Koor Interamvo geeft jubileumconcert

  Nieuws
Van samen zingen word je niet alleen blij, het troost, inspireert en verbindt. (Foto: aangeleverd)
Van samen zingen word je niet alleen blij, het troost, inspireert en verbindt. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

'T VELD - Koor Interamvo is een actieve en betrokken vereniging, waarbij de combinatie tussen muziek en sociaal aspect opvalt, zo vinden de leden. Vanaf 1 augustus 1968 komen zij iedere maandagavond bijeen. Uiteraard om te zingen maar ook voor het bakkie in de pauze en de laatste nieuwtjes. Velen musiceren al jarenlang met elkaar. Ter ere van het vijftigjarig bestaan van het koor wordt zondag 18 november een jubileumconcert gegeven in de Martinuskerk in 't Veld.
Koor Interamvo is opgericht in een tijd waarin er binnen de katholieke kerk, als gevolg van het tweede Vaticaans concilie, vernieuwing op gang komt. Latijn in niet langer de taal van de liturgie en ook de gezongen liederen worden eigentijdser. In die tijd wordt er in ’t Veld, met medewerking van toenmalige kapelaan Martius, een jongerenkoor opgericht. Elke maand werd er een viering muzikaal opgeluisterd en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Aan de hand van een thema wordt een aantal liederen gezongen en, waar de kerkbezoekers voor blijven zitten, een toegift aan het einde. Het veertig leden tellende koor kent vele zeer trouwe leden; lidmaatschappen die al veertig of zelfs vijftig jaar duren zijn geen uitzondering. Maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

'Goud'

Sinds 1973 (!) staat het koor onder de bezielende leiding aan Dick Opdam. Met zijn komst veranderde de naam in Ritmisch Koor Interamvo, wat zingende vrienden onder elkaar betekent. Sinds 2010 luistert de vereniging naar Koor Interamvo. Ook het repertoire is steeds in beweging gebleven. Tijdens 'Goud', het jubileumconcert ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan, wordt een hedendaags programma ten gehore gebracht, met een knipoog naar toen. De muzikale begeleiding is in handen van Nico Bijvoet op drums, Koos Slippens op gitaar en Gerda Veen op piano. De jarige trakteert en dus is er vrij entree. Het koor hoopt uiteraard dat velen naar de Martinuskerk komen; familie, vrienden, belangstellenden en vooral oud leden. Immers, bij een gouden jubileum mag een reünie niet ontbreken en deze is er dan ook na afloop van het jubileumconcert. Opgeven is niet nodig.
Het jubileumconcert in de Martinuskerk begint om 13.00 uur.

Meer berichten