'Geen woorden maar daden' - Burgemeester Blase over fusie, bestuurlijke vernieuwing en ontwikkelingsplannen
  Nieuws

Bert Blase: 'Eén van de doelen voor 2019 is om de samenleving te betrekken bij deze fusie en Langedijkers en Heerhugowaarders stevig aan elkaar te verbinden.' (Foto: Vincent de Vries/ Rodi Media)
Bert Blase: 'Eén van de doelen voor 2019 is om de samenleving te betrekken bij deze fusie en Langedijkers en Heerhugowaarders stevig aan elkaar te verbinden.' (Foto: Vincent de Vries/ Rodi Media) (rodi.nl)

HEERHUGOWAARD – Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden: rond de jaarwisseling blikt de burgemeester in deze krant terug op het jaar dat achter ons ligt en kijkt hij vooruit naar het nieuwe jaar. "Voor de gemeenschap was 2018 een stabiel jaar, waarin zich groeimogelijkheden aandienden", aldus Bert Blase, wiens contract als waarnemend burgemeester werd verlengd tot in ieder geval medio 2019. "Het economisch herstel zette door en steeds meer mensen vinden werk in deze regio." Het komende jaar zal nóg meer in het teken staan van de aanstaande fusie met Langedijk. "Velen zien inmiddels in dat dit de beste optie is, het vertrouwen neemt toe en het draagvlak onder de bevolking is groot. Eén van de doelen voor 2019 is om ook de samenleving te betrekken bij deze fusie en Langedijkers en Heerhugowaarders stevig aan elkaar te verbinden. We versterken elkaar alleen maar."


In maart 2018 kreeg Heerhugowaard een nieuwe gemeenteraad. "De kaarten zijn opnieuw geschud, maar daarna waren het programma en de collegevorming snel in kannen en kruiken", aldus Blase. "Er wordt door de gemeenteraad geluisterd naar de bevolking en er wordt gedacht in mogelijkheden. Men houdt van aanpakken. De Noord-Hollandse variant van 'geen woorden maar daden'. Heerhugowaard positioneerde zich als een landelijke koploper op het gebied van duurzaamheid. Ook de bouw trekt weer aan. Vanwege de crisis hebben we een aantal jaren niet of minder gebouwd, daar merken we nu de effecten van met woningtekorten en hoge huizenprijzen. Heerhugowaard kan meer bouwen dan ze mag, maar de provincie wil de komende jaren een slag daarin maken. Belangrijk is voor ons om betaalbare woningen voor iedereen te kunnen blijven bieden."

Bezige bij


Op persoonlijk vlak was het voor Blase een bijzonder jaar: hij werd voor het eerst opa van een kleinzoon én zette de door hem opgerichte politieke beweging Code Oranje op de kaart. Een druk bestaan voor een man die als credo heeft 'willen is kunnen'. "Ik ben een bezige bij, doe veel dingen tegelijk. Als ik iets belangrijk vind, dan maak ik daar tijd voor vrij. Op het juiste moment het juiste doen; zo kun je je tijd effectief besteden met maximaal rendement." Hij benadrukt dat Code Oranje los staat van zijn burgemeesterschap. "Ben ik in Heerhugowaard, dan ben ik burgemeester en niets anders. En als ik iets namens Code Oranje doe, zet ik een andere pet op. Dat staat los van elkaar."

Gezamenlijke blik


Bestuurlijke vernieuwing is Blases passie. "In mijn ogen is dat echt de toekomst: de agenda wordt van onderaf opgebouwd, het samenspel tussen gemeente en burgers is optimaal en de mensen hebben zeggenschap over de eigen omgeving. In Heerhugowaard gebeurt er al veel op dit vlak, maar er liggen nog genoeg kansen. Neem bijvoorbeeld de aanstaande fusie met Langedijk. Per 1 januari 2020 is de ambtelijke samensmelting een feit, twee jaar later willen we bestuurlijk één gemeente vormen. Ook in de samenleving zien we graag betrokkenheid bij de fusie, zodat het niet over de mensen heen, maar door hen zelf ingevuld wordt. Dat gaat deels vanzelf, want we zijn geen vreemden voor elkaar. Neem het Stationsgebied: we moeten met een gezamenlijke blik kijken naar hoe we dat gaan invullen. Langedijk en Heerhugowaard hebben elk hun eigen kwaliteiten; hoe buiten we het contrast zo uit dat we er met z’n allen baat bij hebben? Hoe gaan we vorm geven aan onze gemeenschappelijke toekomst? Dat is waar we in 2019 verder op gaan borduren."

Centrumwaard


Voor het komende jaar staat er een aantal grote projecten op stapel. Vaste prik op de agenda is de bereikbaarheid. "Onlangs hebben we groen licht gekregen van de provincie voor een subsidie uit het potje 'OV-knooppunten', waardoor we de volgende stap kunnen zetten richting de aanleg van de spoortunnel. De wens is om straks ook het station te kunnen opwaarderen, zodat hoogfrequent spoorvervoer mogelijk kan worden. Maar dat is een meerjarenplan. In 2019 ronden we een paar grote projecten af: de Middenweg zal in de loop van het jaar klaar zijn en de nieuwbouw van het Huygens College wordt na de zomervakantie in gebruik genomen. Onze pijlen richten we verder op Centrumwaard. In overleg met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen willen we het hele gebied onder de loep nemen en steviger ontwikkelen zodat het toekomstgerichter kan worden ingericht. Er is veel ambitie en energie in Heerhugowaard, met zijn allen willen we er wat moois van maken. Daar ben ik trots op."

Meer berichten