(Foto: Roman Melikhov)

Vier bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers over gebiedsplan Wieringermeer

Vier bijeenkomsten over gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER - Het concept gebiedsplan Wieringermeer is klaar. Hierover organiseert de gemeente vier bijeenkomsten voor inwoners, agrariërs en ondernemers, en wel op 9 en 11 december 2019.

Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente een korte toelichting op het concept Gebiedsplan. Daarna gaan de deelnemers in gesprek over de gevolgen van het concept Gebiedsplan. Dit is nodig om een beter beeld te krijgen van deze ontwikkeling voor bijvoorbeeld wonen & werken, circulariteit (hergebruik van grondstoffen), pachtsituatie en agrarische sector.

Daarbij worden (nieuwe) ideeën, oplossingen en aandachtspunten die aangedragen worden en bijdragen aan de kwaliteit van het gebied verwelkomd. Bureau BVR begeleidt de bijeenkomsten en maakt een advies voor de gemeente Hollands Kroon. Er is gekozen voor kleinschalige bijeenkomsten. Na het algemene en gezamenlijke deel gaan de aanwezigen in gesprek aan drie werktafels, om zo het beste recht te doen aan alle vragen, ideeën en aandachtspunten.

Aanmelden (vol = vol)

Bij iedere bijeenkomst is er plek voor maximaal 30 personen. Daarom wordt gevraagd om u vooraf aan te melden.

Locaties en tijden

9 december, 15.00 - 17.00 uur of 19.30 - 21.30 uur De Meerbaak, Prof. ter Veenweg 4, Middenmeer.

11 december, 15.00 - 17.00 uur of 19.30 – 21.30 uur De Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf

Gebiedsplan Wieringermeer

Het gebiedsplan (of visie) is een plan dat omschrijft welke nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn in dit grote gebied en hoe deze van invloed zijn op de huidige fysieke en sociale leefomgeving. Lees er meer over op de website www.hollandskroon.nl/gebiedsplan. Hier vindt u ook het concept gebiedsplan Wieringermeer.

Meer berichten