(Foto: Roman Melikhov)

Kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld

HOLLANDS KROON - De gemeenteraad heeft 28 november kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld. Verschillende regionale kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten liggen daaraan ten grondslag. Eigenaren kunnen nu contact met de gemeente opnemen om in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.

Zes kaders geven in de omgevingsvisie van Hollands Kroon meer duidelijkheid over wanneer recreatiewoningen omgezet kunnen worden naar woningen.

1. Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft, is wonen niet mogelijk.

2. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.

3. Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.

4. Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.

5. De eigenaar moet akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.

6. Eigenaren dragen een vereveningsbijdrage af om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden.

De vereveningsbijdrage

In de grondprijzenbrief staat dat voor 2020 een percentage van maximaal 15% van de WOZ-waarde van de recreatiewoning ten goede komt aan een gemeentelijk recreatiefonds.

Handhavingsbeleid

Bewoning van recreatiewoningen heeft een lage prioriteit in het handhavingsbeleid. Dat betekent dat er niet actief gecontroleerd en gehandhaafd wordt op permanente bewoning van recreatiewoningen. Wel controleert en handhaaft de gemeente vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (vaak i.v.m. uitkeringsfraude). Een vervolgstap kan zijn dat handhaving van wonen in recreatiewoningen prioriteit krijgt. Dit verloopt dan volgens een zorgvuldig overwogen traject.

Meer berichten