Het was koude maar een super gezellige #bevrijdingsdag2019 met @SylviaWardenaar als professor Ab Normaal en burgemeester @MarjanvanKampen aan tafel bij de #vrijheidsmaaltijd in de @SchagenGemeente
Het was koude maar een super gezellige #bevrijdingsdag2019 met @SylviaWardenaar als professor Ab Normaal en burgemeester @MarjanvanKampen aan tafel bij de #vrijheidsmaaltijd in de @SchagenGemeente ((Foto: Merieke Bredewold (+twitter tekst bij foto)))

Goede voornemens van burgemeesters Hollands Kroon en Schagen

HOLLANDS KROON/SCHAGEN - Wat brengt het nieuwe jaar de gemeenten Hollands Kroon en Schagen? De redactie van Weekblad Schagen op Zondag gaat het reilen en zeilen in deze gemeenten aan het hart. Niemand beter om de goede voornemens voor deze gemeenten te beantwoorden dan hun burgemeesters. We spraken met burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon en burgemeester Marian van Kampen-Nouwen van Schagen.

Vrijwilligers: Het cement van de samenleving, het smeermiddel in de gemeenschap

Sinds februari vorig jaar is Rian van Dam burgemeester van Hollands Kroon. Bij haar aantreden heeft ze aangegeven welke punten zij als burgemeester belangrijk vindt. Een van de dingen waar zij blij van wordt, is het enorme vrijwilligersleven. Volgens haar gaat dat al heel goed in de gemeente en ze is voornemens daar komend jaar opnieuw veel aandacht aan te besteden.

"Dat vind ik hartstikke belangrijk bij een gemeente met zoveel verschillende kernen. Zoals de vrijwilligers bij de KNMR in Den Oever en de 9 korpsen brandweer, waar mensen zich inzetten voor onze veiligheid. Maar ook de vrijwilligers van de belbus, waar zo'n 65 mensen ervoor zorgen dat in Hollands Kroon de mobiliteit op orde blijft. Zij rijden zo'n 21.000 ritten per jaar. Niet alleen is dat een belangrijk onderdeel in onze samenleving, je merkt dat de mensen het doen met plezier en ze vinden er voldoening in."

De burgemeester noemt ook het Koersbal, Doet & Ontmoet en de mensen die voor de naturalisatie van nieuwkomers helpen met de taal en meer, zodat deze mensen makkelijker integreren.

"Natuurlijk zijn ook de mantelzorgers erg belangrijk, zij zijn het smeermiddel in de gemeenschap. Daar blijf ik graag aandacht aan besteden en ik ben er erg trots op."

Verbinding

Een ander goed voornemen van de burgemeester is haar aandacht voor verbinding; verbinding tussen de gemeente, de politiek en de inwoners. Rian begrijpt dat de samenleving complex kan zijn en er veel regels zijn. "We begrijpen elkaar niet altijd even goed. Toch is het belangrijk dat we het met elkaar voor elkaar krijgen en blijven zoeken hoe we elkaar kunnen vinden. Zodat we op een prettige manier met elkaar kunnen leven, wonen en ondernemen. Dan moeten we er wel met elkaar uitkomen, wat betekent dat het een beetje geven en nemen is. Waar we elkaar iets gunnen en soms ook wat moeten inschikken."

Voor de burgemeester houdt dit in dat je met elkaar in gesprek en in verbinding blijft. Een beetje zoals de kerstgedachte, maar dan het hele jaar door. Dat is een laatste goede voornemen: "Als burgemeester zorg ik graag voor de verbinding tussen de gemeente en haar bewoners, inwoners en ondernemers. Want willen we ergens samen uitkomen, dan moeten we het wel met elkaar doen."

Feeling met inwoners

Sinds oktober 2013 is Marjan van Kampen-Nouwen burgemeester van Schagen. In de afgelopen jaren heeft zij Schagen daarom goed leren kennen en zij is zeer trots op haar gemeente. Nou, niet zozeer op de gemeente als wel op haar inwoners. Vooral hoe deze zich inzetten in het verenigingsleven, de sportclubs, op het gebied van cultuur en er zijn voor je medemens.
"Zij zijn het cement van de samenleving. Ik zie mensen die een dorpssteunpunt willen opzetten, om een plek te realiseren die de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten. Om zodoende elkaar te spreken en eenzaamheid te voorkomen. Deze mensen zijn bezig met de vraag: wat hebben we nodig in het dorp? Als gemeente zijn wij er dan voor om feeling te krijgen met onze inwoners, zodat wij hier sturing kunnen geven en er middelen voor beschikbaar kunnen stellen."

Kracht van participatie

Een aandachtspunt voor haar voor komend jaar is daarom om deze kracht van participatie nog meer boven tafel te krijgen. Waarbij ze aangeeft dat het hierbij belangrijk is dat de raadsleden goed blijven luisteren naar wat er leeft in een dorp en blijven kijken welke vragen er spelen. Zodat ze daar goed op kunnen inspelen. "Dat is niet altijd even makkelijk, vaak gaat het hierbij ook om geld. Maar soms zijn er slechts kleine dingen nodig, die toch een groot effect hebben voor een dorp. "

Hoe het nog beter kan

Wat Marjan het allerbelangrijkst vindt in haar rol als burgemeester en waar zij komend jaar zeker weer aandacht aan geeft, is ervoor zorgen dat mensen zich gehoord weten. Dat ze niet tegen dichte deuren aanlopen. "Dat blijft altijd de rol van de burgemeester, om te kijken wat goed gaat en hoe het nog beter kan. Het klantencontactcentrum werkt hierbij goed, maar komend jaar gaan ze nog meer contact zoeken met de inwoners. Zodat alle brieven en telefoontjes beantwoord worden." Het centrum zal zich hier komend jaar nog verder in professionaliseren.

Medicinale cannabis

Een bijzonder voornemen is kijken hoe de gemeente medicinale cannabis voor mensen die dit nodig hebben, beschikbaar kan maken. De gemeenteraad heeft hiervoor een motie aangenomen. "Het gebruik van medicinale cannabis ligt landelijk wat gevoelig. Zorgverzekeringen geven hierin geen bijdrage, dus voor mensen met een krappe portemonnee worden de kosten ervoor niet vergoed." Volgens de burgemeester is dit nationaal iets waarvoor Den Haag de ogen sluit, maar waar aandacht voor nodig is om te kijken of en hoe een gereguleerde aanpak eventueel mogelijk is. Hierover wil zij in 2020 een bijeenkomst houden voor de inwoners van Schagen en is ze van plan ook andere gemeenten te benaderen.

Open blijven staan

Ten slotte geeft Marjan aan dat de participatie anders ingevuld wordt dan voorheen. Tegenwoordig moet je als gemeente zelf de dorpen in. "Ik zie hoe sommige fracties zelf het contact zoekt met de inwoners. Dat stimuleer ik erg. Dit helpt bij de beeldvorming van situaties en organisaties. En wat ik mooi vind, is dat ze steeds open blijven staan om te proberen hoe het ook anders kan."

Meer berichten