Meeloopmiddag Clusius College Schagen


persbericht/mededeling + foto's

Drie leuke, leerzame lessen op het Clusius College Schagen

Hoe kun je beter kennismaken met een middelbare school, dan door er een paar leuke, interessante

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool die interesse hebben, kunnen zich door hun ouders laten opgeven via de link:

https://www.clusius.nl/vestigingen/schagen/meeloopmiddag

Het Clusius College Schagen is een middelbare school voor alle vmbo-leerwegen en staat garant voor een goede en degelijke basis voor elke vervolgopleiding. Het Clusius College Schagen is een betrekkelijk kleine school met een veilige en vertrouwde leeromgeving, waar snel en adequaat kan worden ingespeeld op de leerbehoeften van de leerlingen.

Clusius College Schagen: dat moet je gewoon meemaken!

Voor meer informatie over de meeloopmiddag op 15 januari kunt u op de website (www.clusius.nl) kijken of contact opnemen met het Clusius College Schagen, De Boomgaard 9 in Schagen (0224-212725)

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Meer berichten