Subsidie aanvragen in Hollands Kroon

  Nieuws

HOLLANDS KROON - Verenigingen, stichtingen of andere initiatiefnemers in gemeente Hollands Kroon kunnen voor het jaar 2019 subsidie aanvragen. Het gaat om subsidies voor de thema’s gezondheid, jeugd, kunst en cultuur, ouderen en sport. Het aanvragen van een subsidie kan tot dinsdag 1 mei
De subsidie kan men via www.hollandskroon.nl aanvragen. De subsidieaanvraag 2019 moet vóór 1 mei 2018 worden ingediend. Als het niet mogelijk is de aanvraag op tijd in te dienen, dan kan men het college van burgemeester en wethouders verzoeken om uitstel. Bij dit verzoek moet men aangeven waarom het niet mogelijk is de aanvraag vóór 1 mei in te dienen en tot welke datum men uitstel vraagt. Dit verzoek kan digitaal of per post ingestuurd worden.
Een aanvraag die zonder toelichting na 1 mei wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. Het gevolg is dan dat er geen subsidie wordt toegekend voor 2019.
Sinds 2017 verstrekt de Hollands Kroonse Uitdaging incidentele subsidies. Subsidie wordt verstrekt aan initiatieven die de leefbaarheid van inwoners binnen Hollands Kroon bevorderen en onderlinge betrokkenheid versterken. Als stichting of vereniging kan men een aanvraag bij de Hollands Kroonse Uitdaging indienen voor ondersteuning bij het werk. De aanvragen voor incidentele subsidies 2019 kunnen net als in 2018, worden ingediend bij de Hollands Kroonse uitdaging.

Meer berichten