Hollands Kroon steunt Sportcampus

  Nieuws

WIERINGERWERF - De Sportcampus in Wieringerwerf krijgt een aanvullende bijdrage van € 75.000,-. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon besloten.
De Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) ontvangt dit bedrag voor het afronden van de werkzaamheden van de architect in deze fase, de overige kosten die SSWW maakt in het eerste half jaar van 2018 en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de SSWW, de onderwijspartijen die bij de Sportcampus betrokken zijn en de gemeente Hollands Kroon.
In de begroting voor 2018 is een revitaliseringsfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds kunnen voorinvesteringen bekostigd worden in afwachting van het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. Eén van de genoemde bestedingen is de herstructurering van Wieringerwerf. Eén van de zaken die daaronder vallen is de ontwikkeling van de Sportcampus.

Meer berichten