Tijdelijke huisvesting obs De Kei in De Marske

  Nieuws

HIPPOLYTUSHOEF - De stuurgroep brede school Hippolytushoef heeft medio april besloten om openbare basisschool De Kei tijdelijk te huisvesten op de locatie van de voormalige basisschool De Marske aan de Irisstraat in Hippolytushoef. Dat is nodig omdat er aan de Elft 53 in Hippolytushoef een nieuwe brede school wordt gebouwd. Dit vindt naar verwachting plaats in het schooljaar 2019-2020. In dat schooljaar gaan de kinderen van De Kei naar school in de voormalige Marske.
De stuurgroep heeft voor de locatie gekozen omdat deze al in gebruik is geweest als school. Daarnaast is het qua kosten voor tijdelijke huisvesting de beste keuze. Het compleet huisvesten van de school door middel van tijdelijke units op een andere locatie is duurder.
Gemeente Hollands Kroon werkt samen met de schoolbesturen en de stichting Kinderopvang Hollands Kroon de plannen voor de tijdelijke huisvesting verder uit. Het bestaande gebouw en het schoolplein van de voormalige Marske worden opgeknapt. Hiervoor worden er in het pand onder andere aanpassingen gedaan zoals het vervangen van plafondplaten, ICT-voorzieningen en schilderwerk. Ook worden er tijdelijke units op het schoolterrein geplaatst om voor alle leerlingen ruimte te maken. Met omwonenden worden afspraken gemaakt over onder andere parkeren en verkeersveiligheid in de omgeving van de Irisstraat.

Meer berichten