Sportimpulsaanvraag voor Sportdorp Wieringermeer

  Nieuws
(Foto: Jolanda Jacobs)
(Foto: Jolanda Jacobs) (rodi.nl)

WIERINGERMEER - Team Sportservice Schagen zet samen met lokale partners veertien Sportimpuls-projecten in om zoveel mogelijk mensen de kracht van sport en bewegen te laten ervaren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toekenning van de subsidieaanvragen Sportimpuls van Team Sportservice Schagen. De uitslag van deze subsidieronde is onlangs bekend geworden.
De Sportimpuls is een subsidie van ZonMw. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Begin juli ontvingen alle sport- en beweegaanbieders die een Sportimpuls-subsidieaanvraag hebben gedaan bericht over honorering of afwijzing.
In gemeente Hollands Kroon start in september het project Sportdorp Wieringermeer; samen in beweging. Sportdorp Wieringermeer richt zich op alle 65-plussers, waarbij deze groep op basis van leeftijd, drempels en behoeften enerzijds en vitaliteit (of mate van kwetsbaarheid) anderzijds onderverdeeld wordt in vier segmenten: jonge (65 tot 75 jaar) vitale ouderen, jonge kwetsbare ouderen, oudere (75-plus) vitale ouderen en oudere kwetsbare ouderen.
De deelnemende partijen zijn vastbesloten om het sportaanbod zó aan te passen dat meer doelgroepen meer gaan sporten. Met sport als bindmiddel wordt bijgedragen aan vitaliteit van inwoners, leefbaarheid in de kernen en het behoud van voorzieningen.
De aanpak wordt uitgebreid met een fittest gevolgd door een kennismakingsprogramma waarvan ook het valpreventieprogramma In Balans onderdeel uitmaakt. Dorpshuizen, sporthallen en sportlocaties krijgen een centrale functie als ontmoetingsplaats (om het sociaal netwerk te versterken) en als locatie voor laagdrempelig sportaanbod. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.
In Sportdorp Wieringermeer trekken deze sportaanbieders samen op om 65-plussers in beweging te krijgen: voetbalvereniging DWOW, AV Wieringermeer e.o., Dansstudio Dazzling, gymvereniging Advendo, korfbalvereniging Vido, Sport & Fitness Wieringermeer, TC De Maaier, TC Middenmeer, voetbalvereniging Flevo, zwembad De Terp, Mens & Co), maatschappelijke organisaties (Incluzio, LSBO Hollands Kroon, Wonen Plus Welzijn), gemeente Hollands Kroon, Stichting Sport & Welzijn Wieringermeer, Team Sportservice Schagen en Hogeschool Inholland.
Meer informatie over de Sportimpuls is te vinden op www.sportindebuurt.nl. Of neem contact op met Sabine van Lochem van Team Sportservice Schagen via tel. 0224-214774 of svanlochem@teamsportservice.nl.

Meer berichten