Project Taalmaatjes tegen laaggeletterdheid

  Nieuws

ANNA PAULOWNA - Het project Taalmaatjes krijgt subsidie van gemeente Hollands Kroon. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Taalmaatjes biedt ondersteuning op gebied van lezen, schrijven, luisteren, rekenen, spreken en digitale vaardigheden aan inwoners waarbij sprake is van laaggeletterdheid.
De deelnemers worden gekoppeld aan een taalvrijwilliger die hiervoor de basistraining voor taalvrijwilligers ‘Taal voor het leven’ heeft gevolgd. Deze taalvrijwilliger gaat gedurende een aantal maanden een traject in met de inwoner om zijn/haar taalvaardigheden te verbeteren. Afhankelijk van de vorderingen en de behoefte duurt de begeleiding minimaal zes en maximaal twaalf maanden gedurende 1 a 1,5 uur per week. Het project start in september.
Het project is voor mensen: met Nederlands als moedertaal en die in Nederland op de basisschool hebben gezeten; met een anderstalige achtergrond, die al langer in Nederland zijn maar de taal onvoldoende beheersen; die in eigen land een lage opleiding hebben genoten en voor wie het beheersen van de Nederlandse taal nog problemen oplevert.
Het project Taalmaatjes wordt uitgevoerd door Wonen Plus Welzijn. Voor de scholing, het lesmateriaal en ondersteuning van de vrijwilligers biedt de Stichting Lezen & Schrijven ondersteuning. Aanmelden via het Taalhuis in Schagen: www.kopgroepbibliotheken.nl/Taalhuis.html

Meer berichten