Vestiging biovergister Agriport naderbij

  Nieuws

MIDDENMEER - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan voor de vestiging van een biovergister op de Oostlanderweg in Middenmeer.
Een biovergister verwerkt biologisch afval (onder andere van de glastuinbouwbedrijven op Agriport), verpakking en restafval samen in een verwarmde, luchtdichte tank. Vervolgens gaan bacteriën aan het werk om de biomassa om te zetten in methaangas. Hiervan worden nuttige producten gemaakt voor het energiebedrijf ECW, zoals: Groen gas voor het gasnet van ECW; Warmte voor hergebruik in groentekassen; Co2 voor hergebruik in groentekassen; Schoon water voor hergebruik in groentekassen of als koelwater. Het is de bedoeling dat de biovergister op een kavel van circa 3,8 hectare te staan.
In het bestemmingsplan ‘Agriport 1’ is een mogelijkheid opgenomen om de bestemming te wijzigen voor de vestiging van een biovergister. Uit het ontwerpwijzigingsplan blijkt dat de biovergister past binnen de wijzigingskaders van het bestemmingsplan en verder stedenbouwkundig, verkeerskundig en vanuit het oogpunt van milieu en veiligheid goed op de nieuwe locatie inpasbaar is. Daarnaast past de biovergister binnen de duurzaamheidsambities van gemeente Hollands Kroon.
Het ontwerpwijzigingsplan ligt binnenkort zes weken ter inzage. Binnen deze periode bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen worden door het college betrokken bij het definitieve besluit om het wijzigingsplan al dan niet vast te stellen. Het wijzigingsplan kan na bekendmaking van de ter inzage legging via www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.

Meer berichten