Kookvrijwilligers voor Ontmoetingsdiner

  Nieuws

WIERINGEN - Het Wieringer Ontmoetingsdiner is inmiddels het tweede jaar ingegaan. Momenteel wordt dit diner eens per twee maanden georganiseerd. Zowel gasten als vrijwilligers zijn enthousiast. Om het diner maandelijks te kunnen organiseren zijn nieuwe vrijwilligers nodig die eenmalig of bij toerbeurt willen koken.
De werkzaamheden worden zo verdeeld, dat het ook voor ‘huis-koks’ mogelijk is om een gerecht te maken. Een keertje vrijblijvend meehelpen of meer informatie? Neem dan contact opnemen met Sjoerd Folkertsma, tel. 0227-602465.
Het Wieringer Ontmoetingsdiner is bedoeld voor mensen die op Wieringen wonen en (bijna) altijd thuis alleen zitten te eten of om een of andere reden niet buiten de deur kunnen eten. Het diner is een initiatief van de vier Wieringer kerken (de Rooms Katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente Wieringen, de Doopsgezinde Gemeente Wieringen en de Pinkstergemeente Filadelfia) in samenwerking met Stichting Present Hollands Kroon.

Meer berichten