Wethouder Simon Broersma tussen de schapen op de Nachtegaal.
Wethouder Simon Broersma tussen de schapen op de Nachtegaal. ((Foto: Rodi Media))

250 schapen in de bermen van Hoorn

HOORN - Een bijzonder tafereel woensdagochtend 10 april op de Nachtegaal in Hoorn: maar liefst 250 schapen werden door wethouder Simon Broersma op het veld in de Kersenboogerd 'losgelaten'. Hij kreeg hierbij hulp van herder Marijke Dirkson en natuurlijk een border collie. Op deze plek startte woensdag de proef met 250 schapen die de bermen in Hoorn gaan begrazen.

De schapen lopen onder begeleiding van een herder een route door de Kersenboogerd en een deel van de Bangert en Oosterpolder. De schapen verplaatsen zich iedere dag naar een vers stuk gras. Zo leveren ze een positieve bijdrage aan het groenonderhoud en biodiversiteit in Hoorn.

Het 'onderhoud' door de schapen in Hoorn betreft een proef en loopt tot en met september. Andere gemeentes, zoals Zaandam en Heerhugowaard, hebben positieve ervaringen met de stadsbegrazing. Wethouder Simon Broersma: "Om Hoorn te verduurzamen is het belangrijk dat we de biodiversiteit verhogen. De stadsbegrazing helpt hierbij. Door het grazen van de schapen blijft de bodem open. Voedingsstoffen komen beter beschikbaar voor planten en kruiden én insecten overleven op deze manier beter. De schapen eten ongewenste plantsoorten, zoals distel en berenklauw. Hierdoor zijn bestrijdingsmiddelen niet nodig. Via hun hoeven en vacht verspreiden de schapen veel bloemzaden. De ontlasting van de kudde verdwijnt in de bodem en zorgt voor een natuurlijke vorm van mineralisatie en bemesting. Daarbij is het natuurlijk mooi dat we dieren op deze manier naar de stad en dus dichter bij de mensen brengen."

De schapen die Hoorn gaan maaien staan bekend als een rustige ras. De omgeving ondervindt weinig tot geen hinder van het blaten. Vervuiling op paden wordt netjes opgeruimd. Onder toezicht van de herder graast de kudde in een vak achter tijdelijke rasters, een soort flexibele netten.

Meer berichten