Automobilisten moesten even geduld hebben.
Automobilisten moesten even geduld hebben. ((Foto: Muriel Buis))

Schapen aan de wandel in Zwaag

ZWAAG - Een bijzonder tafereel woensdagochtend 21 augustus op de Dorpsstraat in Zwaag: een kudde schapen aan de wandel, op weg naar een andere plek om de berm te gaan begrazen. Onder begeleiding van een herder verplaatsen de 250 schapen zich elke dag naar een vers stuk gras. Zo leveren ze een positieve bijdrage aan het groenonderhoud en biodiversiteit in Hoorn. De proef met stadsbegrazing in de gemeente Hoorn duurt nog tot en met september. Automobilisten op de Dorpsstraat moesten even geduld hebben totdat alle dieren overgestoken waren.

Meer berichten