Er gebeurde in Hoorn tijdens de oorlog wel degelijk veel bijzonders, vaak onzichtbaar voor ongewenste ogen.
Er gebeurde in Hoorn tijdens de oorlog wel degelijk veel bijzonders, vaak onzichtbaar voor ongewenste ogen. ((Foto: aangeleverd))

Boek over Hoorn in de Tweede wereldoorlog

HOORN - In november 2019 geeft Publicatie Stichting Bas Baltus, waarin de gemeente Hoorn, Stichting Stadsherstel en Vereniging Oud Hoorn samenwerken, een boek uit: 'Hier is alles gewoon, dat spreekt', geschreven door Egbert Ottens. De titel is een opmerkelijke passage uit het oorlogsdagboek van Christina Kerkmeijer-de Regt. Elders schrijft ze 'Ik heb een hele tijd niets geschreven, er gebeurt in Hoorn niets bijzonders.' Het is het beeld dat onwillekeurig ontstaat wanneer de oorlog in Hoorn wordt afgezet tegen de gebeurtenissen elders in ons land en in de wereld. Er hebben in Hoorn geen zware bombardementen plaatsgevonden en de stad is ook van militaire strijd gevrijwaard gebleven. Maar gewoon was de oorlogsperiode allerminst en er gebeurde wel degelijk veel en ook veel bijzonders, vaak onzichtbaar voor ongewenste ogen.

Het speurwerk van Egbert Ottens heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd. Hij neemt de lezers mee op een lange reis door zes duistere jaren waarvan de voorafschaduwing al in de maanden en jaren voorafgaande aan de oorlog zichtbaar en voelbaar werd. Hij beschrijft hoe de bezetter geleidelijk aan de duimschroeven aandraait, het leven van de gemeenschap en inwoners ontregelt en hoe na Dolle Dinsdag en de Spoorwegstaking het leven nog zwaarder wordt. Aandacht wordt besteed aan de vervolging van de Joden, de Arbeitseinsatz, de zorg voor onderduikers en de Hoornse knokploeg, de illegale pers, de liquidaties, de Binnenlandse Strijdkrachten, de bevrijding, het Militair Gezag en de situatie daarna, als het leven zich weer tracht te hernemen.
Vooral de vele interviews met degenen die het zelf hebben meegemaakt en hun directe verwanten, hebben een schat aan nieuwe informatie aan het licht gebracht. Dit bijzondere boek is van groot belang bij de voorbereiding van de activiteiten in het komende jaar wanneer wij stilstaan bij 75 jaar vrede.

Het boek is rijk geïllustreerd, formaat 24 x 30 cm, omvang circa 450 pagina's. Voorintekening via de website: www.oudhoorn.nl. De prijs tot 1 november 2019 is 26,95 euro, daarna 34,95 euro (voor postzending komt er zeven euro bij). Betaling tijdig overmaken naar NL 56 RABO 0329 7027 26 t.n.v. Publicatie Stichting Bas Baltus te Hoorn. Graag duidelijk vermelden: Hier is alles gewoon … en precieze naam voor de vermelding. Het boek kan na verschijning worden opgehaald bij de Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22 in Hoorn. Neem voor verdere vragen contact op via info@oudhoorn.nl of 0229-273570.

Meer berichten