Een jong paar uit het werk van Jacob Cats' 'Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven' uit 1637.
Een jong paar uit het werk van Jacob Cats' 'Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven' uit 1637. ((Foto: aangeleverd))

Lezing en rondleiding in Westfries Archief in Hoorn

HOORN - Oktober is de maand van de geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Tijdens deze maand organiseert het Westfries Archief in Hoorn een speciaal programma. Het thema dit jaar is 'Zij/Hij'. Dit thema jaar komt tot leven met een lezing en een rondleiding over mannen en vrouwen in West-Friesland in de Gouden Eeuw.

'De man betracht de wet des lants, het wijf den wille van de mans', aldus Jacob Cats, een bekende en populair dichter en moralist in de zeventiende eeuw. In een ideaal huwelijk gehoorzaamde de vrouw haar man. Hij was de baas. De ondergeschiktheid van de vrouw was zelfs juridisch vastgelegd. Hugo de Groot, een zeventiende-eeuwse rechtsgeleerde en één van de grootste juristen ooit, schreef dat vrouwen minder bekwaam waren dan mannen en dat het mannelijk geslacht dus 'aengeboren eenige opperheid over de wijven' had. Het gevolg was dat getrouwde vrouwen niet zelfstandig contracten mochten afsluiten of voor het gerecht mochten verschijnen. Ze waren handelingsonbekwaam.

Maar, dan de praktijk. Veel vrouwen waren ongehuwd of weduwe. Of hun man was voor lange tijd op zee. Wat konden deze vrouwen doen om te voorkomen dat zij of hun kinderen verhongerden? Veel vrouwen hadden maar één keuze: werken. En, binnen hun wettelijke mogelijkheden, deden ze dit ook. Tijdens de lezing, en de aansluitende rondleiding, hoort en ziet het publiek welke mogelijkheden vrouwen (en mannen) hadden binnen en buiten het huwelijk.

Kom naar de lezing op vrijdag 4, 11, 18 en 25 oktober in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5C in Hoorn. De lezing start om 14.00 uur. Na elke lezing volgt een rondleiding door de depots. Bezoekers zien dan zelf de bijzondere archiefstukken die aansluiten bij het thema Zij/Hij.
Aanmelden kan via info@wfa.nl. Vermeld naam, datum en het aantal personen. Bellen kan ook: 0229-282500.

Meer berichten