(Foto: aangeleverd)

Dobbers bij Binnenluiendijk in Hoorn gaan niet door

HOORN - Kunstinstelling stichting In Den Beginne heeft besloten niet door te gaan met de realisatie van het beeld de Dobbers. Het beeld, ontworpen door de internationaal bekende Hoornse kunstenaar Servaas Schoone, komt niet in het water bij de Binnenluiendijk in Hoorn, maar zal alleen in geschetste vorm zichtbaar zijn en voorlopig blijven. Doorslaggevend zijn verschillende bezwaren tegen de plaatsing van het beeld van omwonenden, die er na de realisatie op uit zouden kijken. De grootte van het beeld de Dobbers en de felle rood/oranje kleur sprak hen niet aan.

Een anonieme sponsor had de wens uitgesproken om de Dobbers juist op die plek in het water te realiseren en was bereid het beeld te betalen en het vervolgens aan de gemeente Hoorn te schenken. Dat zou om een bedrag gaan van zo'n 20.000 euro. De sponsor, die in de wandelgangen de naam Gulle Gever kreeg, had in het voorjaar 2019 stichting In Den Beginne benaderd met de vraag of de medewerkers met hun beschikbare kennis en ervaring bereid zouden zijn om het proces tot realisatie van de Dobbers met raad en daad te begeleiden. De unieke kans voor de stad Hoorn gaf de doorslag bij de medewerkers van de stichting om daar mee aan de slag te gaan. Er werd een fotomontage van de Dobbers gemaakt op de bewuste plek in het water. Een folder met uitleg en de foto van de Dobbers in het water zagen het licht. Ter plekke werd deze folder huis aan huis verspreid. De bezwaren vanuit de wijk kwamen pas laat op gang, dus het zag er positief uit. Ondertussen was het plan op het stadhuis van Hoorn in procedure gezet. Zowel de Commissie Beeldende Kunst (CBK) alsook de Welstandcommissie waren positief.

Tegenstanders van het plan verzamelden ondertussen handtekeningen tegen het project. Met de opbrengst zijn Hoornse politici benaderd. Dat leidde er tot tweemaal toe dat het College bestookt werd met vragen vanuit een paar politieke partijen. 
In samenspraak met de familie van Servaas Schoone, de beoogde sponsor en de gemeente Hoorn is besloten het Dobberproject niet voort te zetten. 


 

Meer berichten