Bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen over 'Overgang naar duurzame energie'

HOORN - Het bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen houdt donderdag 28 november een wijkbijeenkomst over de overgang naar duurzame vormen van energie. De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 in Hoorn, en begint om 20.00 uur.

Het gebruik van fossiele energie als olie en gas heeft zijn langste tijd gehad. De vervuiling van deze vorm van energie en de gevolgen hiervan voor het klimaat noodzaken ons om over te gaan naar duurzamere vormen van energie en zuiniger om te gaan met onze energie, zoals het isoleren van onze huizen. De energietransitie, zoals dat met een moeilijk woord heet, is nog in een voorbereidende fase. De gemeente stimuleert het gebruik van zonnepanelen, maar een concrete oplossing om te komen tot een alternatief voor het aardgas is er nog niet. De agendacommissie van bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen vindt het van belang dat bewoners op tijd informatie ontvangen over de mogelijkheden en hoort graag de mening van de bewoners. Wat wordt het alternatief voor de bestaande energievoorziening? Voor welke keuzes staat de gemeente Hoorn en welke gevolgen hebben deze voor de bewoners? Welke maatregelen kunnen bewoners zelf nemen om duurzamer met energie om te gaan? Samen met Puur Hoorn, het gemeentelijk platform voor duurzaamheid, gaan de aanwezigen de discussie aan. Vervolgens vertellen bewoners uit de Breeuwer iets over hun enquête onder bewoners over het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw en de wenselijkheid tot het beperken van het knalvuurwerk. Tot slot kunnen bewoners problemen aan de orde stellen en suggesties doen voor verbetering voor de hele wijk. Koffie en thee zijn gratis.

Meer berichten