(Foto: aangeleverd)

Buurtgroep vergroent drie basisscholen

HOORN - In Risdam-Noord kiezen de drie basisscholen Klimop, De Flierefluiter en De Rank voor vergroening. De buurtgroep 'Risdam-Noord Groen!' helpt de drie basisscholen in de wijk met hun wens om te vergroenen. En met succes.

De schoolpleinen en het groen er om heen worden onder handen genomen door leerlingen, leden van de buurtgroep en leerlingen van het Clusius College. Marjon Brouwer van de buurtgroep vertelt: "In januari werd op initiatief van de buurtgroep meegedaan met de sponsoractie van de Dekamarkt. Dat werd een groot succes. Bovendien had een eerdere activiteit die het Clusius College samen met de buurtgroep uitvoerde ook een aantrekkelijk bedrag opgeleverd. Deze bedragen samen bieden de basisscholen alle mogelijkheden om een groenere aanblik te creëren. Prachtig dat de drie scholen zich sterk maken voor deze vergroening."

Leerkansen

Iedere school heeft inmiddels fruitbomen van het Clusiusgeld geplant omdat dit leerkansen biedt aan de leerlingen. Daarnaast legt de ene school moestuintjes aan, de ander zet een aantal hazelaars neer en weer een ander vergroent door het planten van kastanjebomen. Maarten Kwak, die namens de buurtgroep met de scholen in gesprek ging, stelt: "Dit groen sluit aan bij de wens van scholen om meer aandacht aan de natuur te besteden. Iedereen realiseert zich dat het belangrijk is dat onze jeugd het belang leert zien van het groen in onze wereld. Mooi om daaraan bij te kunnen dragen."

Meer berichten