Wie over de Westerdijk rijdt of loopt zal de werkboot ongetwijfeld hebben opgemerkt.
Wie over de Westerdijk rijdt of loopt zal de werkboot ongetwijfeld hebben opgemerkt. ((Foto: aangeleverd))

Werkzaamheden stadsstrand Hoorn begonnen

HOORN - De voorbereidende werkzaamheden voor het stadsstrand aan het Hoornse Hop zijn begonnen. De Alliantie Markermeerdijken is vanaf nu tot september doende om de vaargeul en de loswal te realiseren.

Wie over de Westerdijk rijdt of loopt zal de werkboot ongetwijfeld hebben opgemerkt. Met het baggeren van een vaargeul wordt de mogelijkheid geschapen om over water de aan- en afvoer van materialen te verzorgen bij de te realiseren loswal. Daardoor zal de overlast voor de dijkversterkingswerkzaamheden zo veel mogelijk worden beperkt. Al deze activiteiten leiden tot een stadsstrand waar door zeer velen reikhalzend naar wordt uitgezien. Dit één kilometer lange strand, tussen schouwburg en Galgenbocht, worden honderd meter breed en zal een geweldige aanzuigende werking hebben op strandgangers, dagjesmensen en toeristen. Naast het strand is dan ook voorzien in voldoende parkeergelegenheid, toegangsmogelijkheden, een strandpaviljoen, dijktrappen, fietsenstalling, bankjes, douches, toiletten en verlichting. Over circa twee jaar moet het project zijn voltooid.

Meer berichten