Vrijdag 12 april werd het startschot gegeven voor het project 'Compareerden voor mij'.
Vrijdag 12 april werd het startschot gegeven voor het project 'Compareerden voor mij'. ((Foto: aangeleverd))

Gezocht: VeleHanden voor Vele Akten

HOORN - In de depots van het Westfries Archief liggen honderden boeken volgeschreven met duizenden akten die notarissen in West-Friesland vanaf 1552 hebben opgesteld. Duizenden akten met daarin fascinerende verhalen over het leven van West-Friezen. Van koopovereenkomsten en echtscheidingen tot de getuigenverslagen van een dronken dorpsbewoner. Wie lijkt het leuk om mee te werken aan het indexeren van deze akten?

'Compareerden voor mij'; met deze zin begonnen notarissen in de zeventiende en achttiende eeuw vaak hun akten. Het betekent: verschenen voor mij. Daarna volgde een opsomming van de hoofdpersonen van de akte. 'Compareerden voor mij' is een crowdsourcings-project. Het Westfries Archief vraagt aan de 'crowd', het publiek, om gegevens van de akten in te voeren. Het project start met akten uit de negentiende eeuw. Alle akten zijn op crowdsourcingswebsite VeleHanden gezet. Wie zich aanmeldt, krijgt één akte in beeld. Daarna start het invoeren. Wat voor soort akte is het, welke datum hoort erbij en welke namen staan erin? Na controle worden de gegevens van de akten op de website van het Westfries Archief geplaatst. Hier kan iedereen in deze gegevens zoeken en zo nog sneller en gemakkelijker informatie vinden over de geschiedenis van zijn voorouders of huis.

Inloopochtend

Iedereen kan meedoen met dit project. Belangstellenden kunnen hun voorkeuren opgeven voor een plaats. Mocht het handschrift van een akte te lastig zijn, dan kan een andere notaris gekozen worden. Op een forum is het mogelijk om vragen te stellen aan de projectleiding en aan mede-invoerders. Elke tweede vrijdag van de maand is er op het Westfries Archief een inloopochtend voor alle deelnemers van het project. Het invoerwerk kan thuis worden gedaan. De eerstvolgende inloopochtend vindt vrijdag 10 mei plaats op het Westfries Archief in Hoorn, Blauwe Berg 5C, aanvang 9.30 uur. Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@westfriesarchief.nl. Aanmelden voor het project kan via www.velehanden.nl (klik op het project Compareerden voor mij).

Meer berichten