Dementie en mantelzorg

HOORN - In samenwerking met zorgorganisatie Geriant organiseert de gemeente in juni en begin juli voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en mantelzorg. Mensen met dementie en hun naasten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Tijdens de voorlichting worden verschillende thema's rondom dementie besproken. Er worden veel praktische tips gegeven en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: maandag 24 juni van 19.30 tot 21.30 uur in wijkcentrum Kersenboogerd (Brederodegracht 1), woensdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Hoorn (Wisselstraat 8) en donderdag 4 juli van 15.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum Grote Waal (Grote Beer 3). Vooraf aanmelden is niet nodig en de bijeenkomst is gratis. Kijk op www.dementievriendelijkhoorn.nl voor een overzicht van de verschillende activiteiten en vormen van hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de gemeente Hoorn.

Meer berichten