Het eeuwenoude Bätzorgel is ter bescherming volledig in een houden bekisting verdwenen.
Het eeuwenoude Bätzorgel is ter bescherming volledig in een houden bekisting verdwenen. ((Foto: Hans Rijswijk))

Tweede fase restauratie Oosterkerk Hoorn gestart

HOORN - Het beeld van het interieur van de Oosterkerk wordt momenteel beheerst door multiplex en steigers. De tweede fase van de grootscheepse restauratie van de Oosterkerk is van start gegaan met het inpakken van het eeuwenoude Bätzorgel en het beschermen van de zerken- en toneelvloer. In de komende maanden worden de binnenmuren van het schip afgehakt en opnieuw gestuukt. Ook wordt de voorgevel flink onder handen genomen.

De bijna een miljoen kostende opknapbeurt van 'de huiskamer van Hoorn' startte vorig jaar met het opnieuw aanbrengen van een stuclaag in het koor en beide transepten. Ook werden toen de buitenmuren van dit kerkdeel flink onder handen genomen. Nu is dus begonnen met de afronding. Het kwetsbare Bätzorgel is in verband met stofneerslag tijdens het verwijderen van de oude stuuklagen (door jekkeren) helemaal in folie ingepakt. Daarna is een houten bekisting geplaatst. Maar daarvoor moesten wel eerst werkvloeren en steigers worden aangebracht. Inmiddels is niets meer te zien van het instrument. Ook de kwetsbare zerkenvloer en de toneelvloer zijn middels multiplex platen beschermd tegen neervallend puin. In totaal zijn meer dan 150 van die platen verwerkt. Overwogen wordt om het glas-in-lood-raam uit 1619, waarop de Slag op de Zuiderzee staat afgebeeld, geheel te demonteren en tijdens de restauratieperiode elders op te slaan. Het raam is een bruikleen.

In de komende dagen wordt het steigermateriaal aangevoerd, hetgeen af en toe tot opstoppingen op het Grote Oost kan leiden. Immers alle steigerdelen moeten door de grote toegangspoort de kerk in worden gebracht. Steigerbouwers hebben een week of twee daarna nodig om alle werkvloeren tot op een hoogte van een meter of twaalf op te trekken. Pas daarna kan met de eigenlijke binnenklus begonnen worden. De werkzaamheden aan de voorgevel buiten betreffen vooral de natuurstenen elementen. Die moeten op verschillende plekken flink onder handen worden genomen en soms zelfs worden vernieuwd.

Financieel gat

De Stichting Oosterkerk kampt overigens nog met een flink gat tussen subsidies, bijdragen en giften en de restauratiekosten. Daarom wordt ook deze zomer actie gevoerd om geld bijeen te krijgen. Zo krijgt de kaarsenactie een vervolg. Hiervoor worden bolvormige kaarsen (die herinneren aan de kogels, die in 1573 in de kanonnengieterij in de Oosterkerk werden gegoten) voor tien euro verkocht. Ook kan men symbolisch 'mede-eigenaar' worden van de Oosterkerk door voor 356,17 euro één vierkante meter te kopen. Informatie via contact@oosterkerkhoorn.nl.

Het stenen koor van de Oosterkerk dateert uit 1519. Op 8 november 2019 viert de Stichting Oosterkerk het vijfhonderdjarig bestaan. Dan wordt de restauratie officieel afgerond tijdens een feestelijke bijeenkomst. Tijdens het verjaardagsfeestje wordt een koker met informatie over de restauratie en namen van de geldgevers in één van de dikke muren ingemetseld. Zo kan men over vijfhonderd jaar bij een volgende opknapbeurt nog eens teruglezen wat er anno 2018 en 2019 allemaal met de Oosterkerk is gebeurd.

Meer berichten