Gedeputeerde Jaap Bond: "De landbouw in Noord-Holland kan op een aantal dossiers de mondiale koppositie pakken."
Gedeputeerde Jaap Bond: "De landbouw in Noord-Holland kan op een aantal dossiers de mondiale koppositie pakken." ((Foto: Marisa Beretta))

Gedeputeerde Jaap Bond over de Provinciale Statenverkiezingen

Door Annemarie Gerbrandy

REGIO - De landbouw in Noord-Holland staat de komende vier jaar voor grote thema's als bodemdaling, gewasbescherming, arbeidsmigratie, circulaire landbouw, duurzame energie en voedseltransitie. Gedeputeerde Jaap Bond van Landbouw roept agrariërs op te gaan stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. "Er is voor de landbouw veel te kiezen als het gaat om verschillen in de sector."

'Er is voor de landbouw veel te kiezen'

Bond vindt het een kwalijke zaak dat de Provinciale Statenverkiezingen worden gekaapt door de landelijke politiek. "Sommige partijen hebben klip en klaar gezegd dat ze de verkiezingen willen aangrijpen om het kabinet ten val te brengen. Dat is jammer. Deze verkiezingen gaan over wat er in de provincie gebeurt, bijvoorbeeld over het provinciale ruimtelijke beleid, de provinciale economie, de provinciale landbouw en de provinciale energietransitie. Als je te veel naar het landelijk beleid kijkt, kun je provinciaal een verkeerde stem uitbrengen."

Uit onderzoek van provincie Noord-Holland blijkt dat twee derde van de ondervraagden de verkiezingen belangrijk vindt. De meeste mensen die gaan stemmen, twijfelen nog op welke partij. Onderwerpen die kiezers belangrijk vinden zijn verkeer en vervoer (51 procent), duurzaamheid en milieu (46 procent) en ruimtelijke ontwikkeling, water en bodem (44 procent). Bond vindt het belangrijk dat agrarisch Noord-Holland zich laat horen. "Stemmen is een van de grootste vrijheden die we hebben. Boeren en tuinders moeten gebruik maken van hun democratisch recht."

Heikele punten

De provincie moet de komende vier jaar met belangrijke thema's aan de slag. Bodemdaling is een hot item, maar over de aanpak ervan wordt in de provinciale politiek heel verschillend gedacht. Bond: "We moeten met elkaar naar oplossingen zoeken. De landbouw gaat hier een belangrijke rol in spelen." Een ander heikel punt is arbeidsmigratie. Huisvesting en een goed registratiesysteem zijn cruciaal om EU-medewerkers voor de sector te behouden, aldus de gedeputeerde. Circulaire en natuurinclusieve landbouw zijn onderwerpen die de provincie verder gaat uitwerken. "We moeten daarin op zoek naar een businessmodel voor de boeren."

In de energietransitie worden al grote stappen gemaakt, vindt de landbouwgedeputeerde. Hij wijst naar de eerste emissieloze kas van de wereld in Heerhugowaard en andere energieprojecten in de glastuinbouwgebieden Agriport, Alton en het Grootslag. De bloembollensector maakt grote slagen in het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen, aldus Bond. Wat betreft voedseltransitie moet de sector toe naar een eerlijke prijs voor voedsel in relatie met de metropoolregio. "Dat betekent meer regionale producten in de winkelschappen en kortere logistieke lijnen creëren. Binnen het samenwerkingsverband Voedsel Verbindt liggen grote kansen voor de sector in de volle breedte. Het doel is om de inwoners van de metropool met gezonde voeding twee jaar ouder te laten worden. Het is tevens van belang dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Dat moet een belangrijk bijeffect worden van de bewustwording van de consumenten in de stad."

GreenPort NHN

De gedeputeerde denkt dat de landbouw op een aantal dossiers de mondiale koppositie kan pakken. Als voorbeelden noemt hij Seed Valley, de glastuinbouw en de bloembollensector. Verder speelt GreenPort Noord-Holland Noord een zeer belangrijke rol in de innovatie en verduurzaming van de Noord-Hollandse landbouw, vindt Bond. "We blinken hier uit met de greenportstructuur. Het is een prachtig netwerk. We hebben in de afgelopen 10 jaar voor 20 miljoen aan EU-geld binnengehaald voor innovatie en onderzoek. Dat geeft een enorme boost aan de sector in Noord-Holland Noord."

Jaap Bond hoopt na de verkiezingen weer terug te keren als gedeputeerde van Landbouw. "Ik ben nu 12 jaar gedeputeerde en ik vind het nog steeds leuk. Er is werk zat, ik zie nog steeds kansen. In die jaren heb ik naast landbouw verschillende andere portefeuilles gehad, zoals economie, flora en fauna, landschap en natuur en recreatie en toerisme. Dat houdt je scherp. Noord-Holland is een boeiende provincie. We hebben enerzijds te maken met de Randstad met Schiphol en het Amsterdamse havengebied. Anderzijds bestaat de provincie voor 61 procent uit landbouwgrond. Dat maakt Noord-Holland tot een unieke provincie en dat maakt dit werk zo leuk."

Meer berichten