Omring zoekt nieuwe leden Cliëntenraad Thuiszorg

HOORN - Omring Thuiszorg is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die de cliëntenraad willen versterken. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en komt maandelijks bij elkaar in Het Baken in Hoorn, het hoofdkantoor van Omring. Mensen die affiniteit hebben met Thuiszorg en de veranderende maatschappij en die graag opkomen voor de belangen van de cliënten, zijn van harte welkom.

Omring beoogt met de samenstelling van de raad een afspiegeling te zijn van de regio (de kop van Noord-Holland en West-Friesland), met een vertegenwoordiging uit verschillende maatschappelijke groeperingen van de samenleving. De Cliëntenraad Thuiszorg vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg. Geïnteresseerden uit de kop van Noord-Holland en Texel worden nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

De leden onderhouden contacten met landelijke organisaties, bezoeken vergaderingen en bespreken artikelen uit kranten en tijdschriften over de zorgverlening om goed op de hoogte te blijven van de landelijke en regionale ontwikkelingen. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en adviseert de directie van Omring Thuiszorg.

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijkse bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van Omring aan om projecten toe te lichten.

Interesse in een plek binnen de cliëntenraad van Omring Thuiszorg? Of meer informatie? Neem contact op met de heer van Wijk, lid Omring Thuiszorg: 06-57874904.

Meer berichten