Voortaan vier uur gratis parkeren bij ijsbaan De Westfries

HOORN - Bezoekers van ijsbaan De Westfries kunnen vanaf 1 september de eerste vier uur gratis parkeren. Dat besloot de gemeenteraad dinsdag 9 juli.

In mei 2019 vroeg de gemeenteraad om een voorstel met mogelijke scenario's voor gratis parkeren bij ijsbaan De Westfries. Diverse partijen vinden het vreemd dat dit de enige sportlocatie in Hoorn is waar je moet betalen voor het parkeren. 

Het college presenteerde vier mogelijkheden, maar geen van de opties voldeed aan de wensen van de raad. De fracties van CDA, Sociaal Hoorn, D66, Fractie Tonnaer, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, VVD, De Realistische Partij, Hoorn Lokaal en PvdA brachten samen het voorstel in om het parkeren de eerste vier uur gratis te maken. Dit kost 25.000 euro in 2019 en 85.000 euro vanaf 2020. De raad nam het voorstel unaniem aan.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Leeuwen
 

Nieuwe Steen 1 | Postbus 603 | 1620 AR Hoorn
T 0229 252200 | www.hoorn.nl

www.stadvandegoudeneeuw.nl | Proclaimer

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Meer berichten